EU-twinning

Foto: Giampaolo Squarcina

Internationella tjänster

Junior Professionals in Delegation (JPD) – Praktikantprogram inom EU

Uppdaterad: 13 februari 2017

Junior Professionals in Delegation (JPD) riktar sig till unga akademiker som vill få erfarenhet från praktik i EU:s delegationer och få en djupare insikt i deras arbete med att genomföra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

JPD ersätter sedan 2013 det tidigare EU-programmet JED (Junior Experts in Delegation) som startade 1984. Målet är detsamma: Att ge unga kvalificerade akademiker möjlighet att arbeta inom EU:s utrikestjänst (EEAS) och EU:s delegationer över hela världen. Programmet ska bidra till att stärka det inter-institutionella partnerskapet mellan EEAS och EU-kommissionen, samt till stärkta partnerskap med enskilda länder.

Kvalifikationskrav

Information om kvalifikationskraven finns att läsa på EEAS hemsida.

Rekryteringsproceduren

All relevant information finns på EEAS hemsida, inklusive det obligatoriska ansökningsformuläret. Observera dock att ansökan görs i Sidas ansökningssystem. Utlysning till programmet sker var 18:e månad och inför varje omgång annonserar vi under Lediga jobb.

För att söka praktikplatserna är det viktigt att först läsa igenom informationen på EEAS hemsida och noggrant följa instruktionerna.

När du söker är det ett krav att du bifogar ansökan enligt EU:s mall på engelska. Bifoga sedan ifyllt formulär med din inskannade signatur (i PDF-format, max 1 MB) tillsammans med ditt motiveringsbrev på engelska på ansökningssidan. Skicka alltså inte dina originalhandlingar i detta skede.

Urvalsprocessen börjar direkt efter sista ansökningsdatum. Sida väljer ut intressanta kandidater som sedan skickas vidare till EEAS för granskning och beslutsfattande tillsammans med EU-kommissionen och delegationerna.

Villkor

För mer information om de villkor som gäller för praktikplatserna finns att läsa på EEAS hemsida.

Förberedelser inför utresa

De kandidater som får erbjudande om praktikplats kommer bli kallade till en förberedande utbildning. De utvalda kandidaterna kommer också att delta i en förberedelseutbildning i Bryssel. Båda dessa utbildningar är obligatoriska.

Mer information om förberedelser inför utresa finns på EEAS hemsida.

Har du frågor om resursbasprogrammen, skicka dem till resursbasprogram@sida.se


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />