experter till internationella organisationer

Så ansöker du till internationella organisationer

Uppdaterad: 15 oktober 2014

Här läser du mer om ansökan och processer för att söka som expert till internationella organisationer.

Ansökan 

Ansökan ska skickas direkt till respektive organisations huvudkontor om inte annat anges på arbetsbeskrivningen eller i annonsen. FN använder sig av ett standardiserat ansökningsförfarande med ett formulär som heter Personal History Form.

Inom FN-systemet har välskrivna ansökningar en mycket högre chans i konkurrensen. Ansökningarna bör därför inte vara för kortfattade. En ansökan ska innehålla ett noggrant ifyllt P11-formulär, en lättläst men välskriven Curriculum Vitae. Denna CV bör vara cirka två till tre sidor. Undvik för stora generaliseringar eller förenklingar i beskrivning av tidigare tjänster och befattningar. Ansökan ska dessutom innehålla ett välskrivet så kallat cover letter, ett följebrev som beskriver motivet till ansökan och en kort beskrivning av din bakgrund. Utifrån arbetsbeskrivningen till sökt tjänst, ska du särskilt lyfta de områden du har specifik kunskap om. Tänk på hur arbetsbeskrivningen är utformad vad gäller specifika ord och termer. Lyft särskilt fram dina egna prestationer och vilka resultat du har uppnått i tidigare tjänster.  

Organisationerna återkommer enbart till dem som går vidare till intervju. Om du är kallad av FN till intervju, kontakta gärna Sida/enheten för Kapacitetsutveckling och Samverkan. Vi har då möjlighet att ge råd och stöd inför intervjun. Sida ansvarar för tjänster till och med P4-nivå. UD/PSIR ansvarar för tjänster från och med P5-nivå, det vill säga från och med chefsnivå.

Rekryteringsprocessen kan ta tid

Rekryteringsprocessen är ofta en mycket långdragen procedur inom FN-systemet och kan ta allt från flera månader upp till ett år. När du väl godkänts för ett uppdrag är det viktigt att veta att inget erbjudande om tjänst är bindande förrän du fått det underskrivna kontraktet, "offer of appointment", och att de förutsättningar som angivits är uppfyllda, exempelvis godkänd läkarundersökning eller godkännande från mottagarlandets myndigheter.

Om du önskar information om anställningsvillkoren hos respektive FN-organ, hänvisar vi till deras hemsidor.   

Rekryteringsmission

I många FN-organ är Sverige idag underrepresenterat. Detta innebär att UD och Sida arbetar aktivt för att presentera svenska kandidater för FN-organen, samt upplysa svenskar i media om att många lediga jobb finns ute i organisationerna. Totalt finns omkring 500 svenskar i hela FN-systemet inklusive bankerna. Rekryteringsmissioner innebär att ett flertal FN-organ erbjuder sig att komma till Stockholm för att träffa representanter från organisationer, företag, myndigheter, departement och informera om karriärmöjligheter samt intervjuteknik. FN-organen besöker även vid dessa Sverigebesök vid universitet och högskolor i Sverige. Missionerna sker ungefär vart annat år. UD/PSIR och Sida/enheten för Kapacitetsutveckling och Samverkan samordnar dessa besök.  


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />