Anna Skantze

Foto: Sida

BILATERALA BITRÄDANDE EXPERTER

”Det finns en global aspekt på det mesta”

Uppdaterad: 13 november 2015

Anna Skantze var tidigare Bilateral Biträdande Expert (BBE) på Sveriges ambassad i Dar es Salaam i Tanzania där hon framför allt arbetade med näringslivssamverkan. I dag jobbar hon med hållbarhetsfrågor på PR-byrån PRIME.

Varför sökte du BBE-programmet?

-Jag hade redan jobbat i tre år på UD med biståndsfrågor och efter det kände jag att det var dags att åka ut i fält och jobba med bistånd ”på riktigt”. Det kändes helt nödvändigt om jag skulle fortsätta med biståndsfrågor i framtiden.

Hur var det att komma till ambassaden i Tanzania?

-Det var verkligen spännande. På ambassaden fanns redan ett pågående arbete inom privatsektorutveckling med koppling till samarbetet med näringslivet, det som tidigare kallades B4D (Business for Development). Jag jobbade nära min handledare som var ansvarig för näringslivsfrågor på ambassaden. Under tiden jag var där togs också den nya strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania fram, vilket var en spännande process att följa.

Vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter på ambassaden?

-Jag var programhandläggare för tre olika projekt och arbetade även med att utveckla ett nätverk för personer i näringslivet, med fokus på ungt entreprenörskap. Vi startade bland annat upp en seminarieserie på ambassaden med representanter från det unga näringslivet i Tanzania.

Hur har BBE-placeringen påverkat din fortsatta karriär?

-I Tanzania skaffade jag mig en unik erfarenhet och fick möjlighet att lära mig om hållbarhetsfrågor lite mer på djupet. När jag kom hem upptäckte jag att jag hade jobbat i fem år med i princip samma område inom biståndet och kände ett behov av att bredda mig. Men egentligen är det jag gör nu innehållsligt liknande, då jag fortfarande jobbar med hållbarhetsfrågor och företag.

Vad har du för arbetsuppgifter i dag?

-Efter BBE-tjänsten bytte jag arbetsområde och nu jobbar jag som konsult med hållbarhetsfrågor. Arbetsuppgifterna består av kommunikation, strategi och rådgivning. Just nu jobbar jag framför allt gentemot svenska företag som vill kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Det är ganska likt arbetsmässigt, men inte lika internationellt.

Kan du tänka dig att jobba med utvecklingsfrågor i framtiden?

-Absolut. Och jag tror att det är bra för biståndet att röra sig mellan olika sektorer, att komma tillbaka med nya infallsvinklar. Samtidigt är mitt nuvarande jobb ganska nära utvecklingssamarbetet rent innehållsmässigt, och utvecklingsperspektivet kommer jag alltid att ha med mig. Det finns en global aspekt på det mesta!

Vad skulle du ge för tips till personer som ska ut på BBE-uppdrag?

-För det första kan det vara bra att ta kontakt med ambassaden eller organisationen i förväg och ta reda på vilka förväntningar de har. Det är nog mycket upp till en själv att ta egna initiativ och göra saker som man tycker är intressanta. Ambassaden är en jättebra plattform med lokal förankring, så ett tips är att bli kompis med de lokalanställda och lära känna dem på djupet. BBE-tiden är en fantastisk möjlighet – så jag säger grattis till alla som har fått en utlandstjänst!

Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />