Theresia Thylin

Foto: Sida

Bilaterala Biträdande Experter

BBE-uppdraget ledde till tjänst hos UN Women

Uppdaterad: 12 juni 2014

Theresia Thylins tid som Bilateral Biträdande Expert (BBE) på regeringskansliet i Colombia blev en språngbräda till hennes nuvarande tjänst på UN Women i New York. Där jobbar hon med elimineringen av våld mot kvinnor och konfliktrelaterat sexuellt våld.

Varför sökte du BBE-programmet?

– Jag hade tidigare jobbat både med genus och med fred och säkerhet i Latinamerika. BBE-tjänsten på The Presidential Agency for Reintegration i Colombia verkade spännande eftersom den kombinerade genusfrågor, fredsfrågor och säkerhet. Det var dessutom intressant att få insyn i ett annat lands regeringskansli, en unik erfarenhet som annars kan vara svår att få.

Vad är ditt starkaste minne från tiden som BBE?

– Jag jobbade med återanpassning av före detta medlemmar av väpnade grupper till samhället och samtalen med dem, deras partners och deras barn är ett oroligt starkt minne. Ett annat minne är en konferens där före detta stridande berättade om sina livsöden. Hela den sessionen satt jag med gåshud. Jag minns till exempel en tjej som delade med sig av sin erfarenhet av påtvingad abort, något som ofta sker i gerillan. Det var otroligt starkt och modigt av henne och jag var stolt över det arbete vi utförde.

På vilket sätt fick de svenska prioriteringarna för utvecklingssamarbete genomslag där du var placerad?

– Hela min tjänst gick ut på att få genomslag för jämställdhetsarbetet i integrationsprocessen. För att en Farc-soldat ska få amnesti måste han eller hon delta i presidentkansliets program och där ingår numera workshops om jämställdhet som en obligatorisk del. Det betyder att tusentals före detta stridande deltar i dessa workshops varje månad. Vi utvecklade också program mot våld i hemmet och för att stärka kvinnors ekonomiska återanpassning. Det räcker inte att de stridande lämnar in sina vapen, vi måste även ”avväpna” de stereotyper som finns kring våld och manlighet. Annars finns risken att våldet följer med hem till de samhällen och familjer som de återvänder till.

Vad har BBE-placeringen inneburit för din fortsatta karriär?

– Tjänsten var en språngbräda till den tjänst jag har nu på UN Women i New York där jag bland annat jobbar med våld mot kvinnor i konflikt- och postkonfliktländer, vilket har en direkt länk till mitt arbete i Colombia. Jag tror att både min fälterfarenhet från olika delar av världen och mina språkkunskaper var väldigt viktiga.

På vilket sätt har erfarenhet från en internationell miljö påverkat dig?

– Att jobba i en internationell miljö har påverkat mig på alla plan, både professionellt och personligt. Man får många nya erfarenheter och lär sig att se saker ur flera olika synvinklar. Mycket av det som man har tagit för givet får man omvärdera när man arbetar i en internationell miljö.

Vad har du för arbetsuppgifter i dag?

– Jag jobbar för FN:s stiftelse för eliminering av våld mot kvinnor som administreras av UN Women. Jag är bland annat ansvarig för våra globala projekt, och vårt tematiska arbete kring hiv och aids samt konfliktrelaterat våld. Just nu ansvarar jag även för Latinamerika och Mellanöstern.

Vilka nya perspektiv kan du bidra med på din nuvarande arbetsplats?

– Att jag har jobbat både med civila samhället, FN och regeringssidan har gett mig förståelse för olika aktörers arbete. Vi ger anslag både till civila samhället, regeringar och FN så det är en fördel att jag har förståelse för deras olika processer. Mina språkkunskaper samt erfarenheten av att jobba med konfliktfrågor i både Latinamerika och Mellanöstern är också viktiga.


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />