Mats Jarnhammar

Foto: Sida

Bilaterala biträdande experter

Mats Jarnhammar har fortsatt arbeta med hållbar stadsutveckling

Uppdaterad: 12 juni 2014

Mats Jarnhammar var tidigare Bilateral Biträdande Expert (BBE) på Cities Development Initiative for Asia med bas i Filippinernas huvudstad Manilla. I dag jobbar han med stadsutveckling och social hållbarhet på Living Cities i Stockholm.

Varför sökte du BBE-programmet?

– Jag hade tidigare jobbat ett par år med utvecklingssamarbete mot Östafrika och Asien men när man jobbar från Sverige jobbar man ofta på en armlängds avstånd med till exempel policyfrågor och kapacitetsbyggande. Jag ville arbeta mer konkret och få större möjligheter att påverka.

Vad är ditt starkaste minne från tiden som BBE?

– Jag träffade otroligt många drivna och duktiga människor i våra samarbetsländer, till exempel stadsplanerare, som hade jättestora utmaningar men saknade resurser, och som trots det hade ett starkt driv framåt. Ett annat starkt intryck är den otroligt stora skillnaden mellan fattiga och rika i städerna i Asien. Det finns slumområden som är groteskt fattiga sida vid sida med golfbanor och gated communites där de rika lever, även i relativt välmående städer.

På vilket sätt fick de svenska prioriteringarna för utvecklingssamarbete genomslag där du var placerad?

– Min uppgift var att skapa en tydligare koppling mellan stadsutveckling och fattigdomsbekämpning i alla projekt. Det är en prioritering som alla aktörer borde ha, men det var tydligt att vi svenskar som jobbade på organisationen tänkte annorlunda. Vi lyckades få gehör för nya metoder att anpassa projekten till fattiga människors villkor. Det handlar till exempel om att göra specifika förbättringar av infrastrukturen i slumområden i stället för mer allmänna infrastrukturförbättringar. Ökat medborgardeltagande är en annan svensk prioritering som vi fick igenom. Vi såg till att medborgargrupper blev partners och fick en aktiv roll i projektutvecklingen.

Vad har BBE-placeringen inneburit för din fortsatta karriär?

– Den har varit otroligt viktigt. Jag har byggt upp ett stort nätverk i regionen där jag jobbade. Men framför allt har jag lärt mig mycket om stadsutveckling, hållbarhet och hur man jobbar med projekt i länder med komplicerade strukturer. Redan innan jag var klar i Manilla hade jag fått flera erbjudanden om posteringar utomlands.

På vilket sätt har erfarenhet från en internationell miljö påverkat dig?

– Jag har lärt mig att jobba med folk från olika kulturer, projektledning och processledning. Det är jätteviktigt att få möjlighet till längre utlandsposteringar eftersom det är en dörröppnare som gör en aktuell för tjänster som man aldrig skulle kunna få annars.

Vad har du för arbetsuppgifter i dag?

– Jag jobbar på Living Cities som är en plattform för stadsutveckling och social hållbarhet. Vi jobbar både i Sverige och internationellt, dels med konsultuppdrag och dels med projekt vi själva finansierar. Just nu är jag är projektledare för två projekt i Indonesien, där vi arbetar tillsammans med indonesiska städer för att göra dem mer hållbara ur ett ekonomiskt, socialt och miljöperspektiv.

Vilka nya perspektiv kan du bidra med på din nuvarande arbetsplats?

– Det är en stor styrka att jag vet hur saker fungerar på marken och att jag har drivit projekt i många olika länder. Jag har fått ett brett perspektiv på stadsutvecklingsfrågor och har sett många goda och dåliga exempel på hur städer bör och inte bör utvecklas.


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />