Lisa Andersson jobbar som ansvarig för hållbar utveckling av naturresurser på Sveriges ambassad i Mali.

Foto: .

Bilaterala Biträdande Experter

Lisa Andersson har nu jobb på svenska ambassaden i Mali

Uppdaterad: 12 juni 2014

Efter att ha jobbat med vatten- och miljöfrågor på en kenyansk myndighet fick Lisa Andersson jobb som ansvarig för hållbar utveckling av naturresurser på Sveriges ambassad i Mali.

Varför sökte du BBE-programmet?

 – Jag har alltid varit intresserad av att jobba med vatten- och miljöfrågor ur ett utvecklingsperspektiv. Jag sökte till BBE-programmet för att få chansen att arbeta för en kenyansk vattenmyndighet och vara inne i ett annat lands regeringssystem, det var jättespännande och den möjligheten är svår att få annars.

Vad är ditt starkaste minne från tiden som BBE?

 – Jag jobbade på en myndighet som finansierade vatten- och sanitetsprojekt och det starkaste minnet var när vi åkte ut och träffade de bygrupper som driver vattenprojekten. Det var väldigt häftigt att få se hur mycket de har lärt sig och hur bra de är på att driva sina projekt. Vi åkte till exempel till en by som ligger nära flyktinglägret Dadaab, nära gränsen till Somalia. Där såg man komplexiteten i området med torka, fattigdom, flyktingar på väg till flyktinglägret och boskapsuppfödare. Det finns mycket spänningar mellan bofasta och kringvandrande men alla måste samsas om samma vattenresurs.

På vilket sätt fick de svenska prioriteringarna för utvecklingssamarbete genomslag där du var placerad?

 – Vi jobbade med hållbar utveckling och förvaltning av vattenresurser. Vi finansierade lokala bygrupper som gjorde en plan för sina vattenresursområden, de tittade gemensamt på vilka problem de hade och hur man kunde lösa dem. Eftersom vattnet inte räcker till alla skapar de en plan för hur man kan lösa situationen i ett längre perspektiv, till exempel genom trädplantering för att undvika jorderosion, dammar för att lagra vatten över torrperioder, och fungerande regelverk på både nationell och lokal nivå. Även rättighetsperspektivet var viktigt och de mest behövande prioriterades.

Vad har BBE-placeringen inneburit för din fortsatta karriär?

 – Jag är helt övertygad om att jag fick den här tjänsten för att jag hade erfarenhet av att jobba med vatten- och miljöfrågor i Kenya. Jag gjorde dessutom ett halvår av min BBE-tjänst på den svenska ambassaden i Nairobi så jag har både arbetat med våra partners och fått lära mig Sidas interna procedurer och system vilket blev en bra helhet.

På vilket sätt har erfarenhet från en internationell miljö påverkat dig?

 – Den har gett mig känslan av att det faktiskt går att göra skillnad. Man känner att det stöd Sida ger kan nå ända ner till fattiga människor och göra skillnad i deras vardag. Innan tyckte jag att det var svårt att veta om pengarna verkligen når fram. Nu känner jag att jag jobbar med något meningsfullt som verkligen gör skillnad. Man får också ett öppet sinne och är beredd på att saker inte alltid är vad de ser ut att vara.

Vad har du för arbetsuppgifter i dag?

 – Jag är programansvarig för hållbar utveckling av naturresurser på Sveriges ambassad i Mali. Jag har bara varit här i en vecka men kommer främst att jobba med vatten, sanitet, miljö och klimat samt resiliensfrågor*. Klimatförändringar drabbar Mali hårt med mycket torrperioder och det är viktigt att jobba med dessa frågor för att uppnå en långsiktig fattigdomsbekämpning. Jag kommer att rapportera resultat, ha en dialog med partners och göra uppföljningar.

Vilka nya perspektiv kan du bidra med?

 – Jag tror att jag kan dra många viktiga lärdomar från Kenya som ligger före Mali i utvecklingen, att till exempel stärka lokala föreningar kommer att vara till nytta. Att ha jobbat med en partner i ett regeringssystem och ha förståelse för motparten är också en viktig kunskap.

*Resilens kan beskrivas som förmågan hos ett ekosystem att hantera förändring och fortsätta utvecklas   


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />