BBE

Mats Stridsman är Sidas Bilaterala Biträdande Expert i Kambodja.

Foto: Mats Stridsman

BILATERALA BITRÄDANDE EXPERTER

Hjälper företagen att visa vägen i anti-korruptionsfrågan

Uppdaterad: 8 juni 2015

Mats Stridsman är Bilateral Biträdande Expert (BBE) på Transparency International (TI) i Kambodja. Mats arbetar med anti-korruptionsfrågor och för att öka medvetenheten hos entreprenörer kring vikten av integritet och transparens inom näringslivet.

Varför sökte du till BBE programmet?

- Det var faktiskt lite av en tillfällighet att jag sökte BBE programmet. Jag befann mig redan på plats i Kambodja, på en mediaorganisation då en vän tipsade mig om den utlysta BBE placeringen. Eftersom jag hade tidigare erfarenhet av att arbeta med frågor som rör god samhällsstyrning (Governance) i Kambodja, som är nära relaterat till anti-korruption, så bestämde jag mig för att söka. Det som lockade mig mest med BBE programmet och placeringen vid TI var framförallt att få bygga upp min egen expertis på området och få erfarenhet av att arbeta på en internationell organisation.

Vilket är ditt ansvarsområde på Transparency International?

- Jag ansvarar för Business Integrity programmet på TI Kambodja och fungerar både som teknisk rådgivare och projektledare för programmet. Vi arbetar med att bygga upp ett nätverk inom den privata sektorn, sprida kunskap om anti-korruptionsprinciper och vikten av integritet inom företagen och med att utveckla skydd för de personer som rapporterar korruption. Vi hjälper företagen att förverkliga detta arbete. Jag har fått i uppdrag att samordna en nationell konferens om Business Integrity där vi bjuder in en rad olika aktörer, politiker, regeringstjänstemän, civila samhället och representanter från privata sektorn att diskutera just dessa frågor.

Vilka unika erfarenheter har du erhållit som BBE?

- Det är väldigt speciellt att arbeta med anti-korruption och TI i Kambodja eftersom det är den enda organisationen i landet som arbetar med anti-korruption på ett övergripande sätt. Jag har fått förståelse för betydelsen av den fina balansgången mellan att säkerställa ett fungerande samarbete med regeringen och samtidigt driva anti-korruptionsfrågorna framåt i Kambodja. Det har varit väldigt lärorikt att arbeta i en organisation som eftersträvar att hitta just den här balansen. Som BBE på TI i Kambodja har jag också haft mycket kontakt med ambassaden vilket har gjort att jag har fått förståelse för både givarperspektivet och Sveriges prioriteringar för utvecklingssamarbetet med Kambodja, och perspektivet utifrån att arbeta i en lokalorganisation.

Vilken är den största utmaningen för anti-korruptionsarbetet i Kambodja?

- Den största utmaningen är att förändra människors synsätt på korruption, öka kunskapen om de negativa effekterna och få människor att förstå att det är något som går att förändra på sikt. De senaste fyra åren har det skett stora förändringar i landet från att korruption inte var något som man talade om till att vara det som man mest talar om. En förändring är möjlig med det krävs att man arbetar aktivt med att bygga medvetenheten hos befolkningen och att anti-korruptionsfrågan blir en del av den politiska agendan.

Kommer du fortsätta arbeta med anti-korruption i framtiden?

- Jag kan absolut tänka mig att fortsätta arbeta med antikorruptionsfrågor här i Kambodja. När man är ute som BBE så får man en väldigt stark koppling till landet och bygger upp relationer med människor runt omkring. Jag kan även jag tänka mig att arbeta inom svenskt utvecklingssamarbete, på Sida, eller någon annan organisation. Det viktigaste för mig är att få fortsätta att arbeta med frågor som rör god samhällsstyrning.

Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />