Kristofer Karlsson

Kristofer Karlsson en av Sidas Bilaterala Biträdande Experter i Kenya.

Foto: Sida

BILATERALA BITRÄDANDE EXPERTER

Jämställdhet gynnar hållbar utveckling inom jordbruket

Uppdaterad: 5 juni 2015

Kristofer Karlsson är Bilateral Biträdande Expert (BBE) i Nairobi och arbetar för den internationella organisationen CGIAR; ett konsortium bestående av forskningsinstitut på jordbruksområdet. Kristofer samordnar ett globalt nätverk av forskare vars mål är att minska fattigdom inom jordbruket genom att sätta särskilt fokus på jämställdhet.

Varför sökte du till BBE-programmet?

- Under tiden som jag läste en Politices Magister med inriktning på nationalekonomi och statsvetenskap i Lund fick jag veta Sidas BBE-program existerade. Det verkade som en bra ingång till arbetslivet för yngre akademiker och till intressanta framtida jobb inom Sveriges utvecklingssamarbete.

Vilken roll har du som koordinator på CGIAR i Nairobi?

- Jag arbetar med jämställdhetsintegrering inom jordbruksforskning d v s hur man kan öka fokus på jämställdhet inom jordbruksforskning. Som koordinator ansvarar jag för ett globalt nätverk av ledande forskare och internationella organisationer på jordbruksområdet. Tillsammans arbetar vi för att identifiera hållbara lösningar till de utmaningar som finns och för att utveckla metoder som kan bidra till minskad fattigdom bland jordbrukare och framförallt kvinnor och ge en ökad livsmedelssäkerhet.

Vilka unika erfarenheter har du erhållit som BBE?

- Att arbeta i en global organisation och att ha kollegor över hela världen är oerhört intressant och utvecklande. Tillika att få arbeta med utvecklingssamarbete vilket innebär att man får fördjupa sin förståelse för lokala kontexter, värderingar och kulturer. Något som i allra högsta grad har bidragit till stor personlig såväl som professionell utveckling är de många möten med människor och kollegor från världens alla hörn och olika bakgrund.

Vilken är den största utmaningen för arbetet med jämställdhetsfrågor inom jordbruksforskningen?

- Jämställdhet är fortfarande en känslig fråga i många länder där traditionella maktstrukturer är starkt rådande, speciellt i rurala och agrara områden. Det ses på jämställdhet på väldigt olika sätt i olika delar av världen vilket leder till utmaningar vad gäller att utveckla och fördjupa fokus på jämställdhet på en global nivå. Det är viktigt att förstå de strukturella och traditionella skillnaderna i relationerna mellan män och kvinnor inom jordbruket för att kunna leda utvecklingen mot en hållbar framtid.

Tänker du fortsätta arbeta med utvecklingsfrågor i framtiden?

- Jag brinner för jämställdhetsfrågor utifrån ett utvecklingsperspektiv och jag skulle gärna fortsätta att arbeta internationellt med dessa frågor.

Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />