Josefin Bennet Fredriksson

Josefin Bennet Fredriksson är Sidas Bilaterala Biträdande Expert i Tanzania.

Foto: Josefin Bennet Fredriksson

BILATERALA BITRÄDANDE EXPERTER

Näringslivssamverkan för en effektivare fattigdomsbekämpning

Uppdaterad: 5 juni 2015

Josefin Bennet Fredriksson är Bilateral Biträdande Expert (BBE) med fokus på näringslivssamverkan -även känt som B4D (Business for Development) - vid Ambassaden i Dar es Saalam, Tanzania. Josefin jobbar med att identifiera nya samarbeten och mellan näringslivsaktörer och Sida. Målet för dessa partnerskap är att skapa förutsättningarna för fattiga människor att förbättra sina liv och bidra till en hållbar utveckling.

Varför sökte du till BBE programmet?

-          Efter att ha avslutat mina studier i juridik i Sverige flyttade jag till Kina, och i jakten på jobb inom mitt fokusområde jobbade jag en period som PA till den svenske ambassadören i Peking. Samtidigt som jag började arbeta på ambassaden påbörjade en BBE sin placering där, vilket introducerade mig till BBE-programmet för första gången. Jag gick sedan vidare och arbetade med CSR och barnrättigheter i Kina och efter ett par år när det var dags att lämna landet och söka nya utmaningar började jag vid sidan av lediga arbeten inom hållbarhet också titta på Sidas BBE-tjänster. Denna placering och dess fokus kändes som klippt och skuret för mig då jag ville fortsätta arbeta med näringslivets roll i utvecklingsarbete, lära mig mer om bistånd vilket jag inte hade tidigare erfarenhet av och inte minst kände jag en stark dragning till den afrikanska kontinenten.

Vilken roll har du som ansvarig för näringslivssamverkan på ambassaden i Tanzania?

-          Dels är jag ansvarig handläggare för befintliga projekt inom näringslivssamverkan (främst inom förnyelsebar energi och kaffe) dels kretsar mitt arbete kring att föra diskussioner med näringslivsparter om hur de kan samarbeta med Sida; vad detta innebär i praktiken och de olika finansiella mekanismer som utformats för detta syfte. Det handlar om att hitta en ”sweet spot” där Sidas intresse att nå strategiska utvecklingsmål överlappar med företagets kommersiella intresse och kärnverksamhet. Hänsyn måste dock hela tiden tas till bland annat potentiell marknadsstörning och hållbarhet i projektet och det måste gynna personer som lever i fattigdom. Min uppgift är framförallt att visa företag, både svenska och inhemska, att dessa möjligheter existerar och hur de rent praktiskt fungerar. Jag har även väldigt nära kontakt med enheten för näringslivssamverkan på Sidas huvudkontor för stöd och informationsutbyten.

Vilka erfarenheter har du erhållit som Bilateral Biträdande Expert?

-          Jag har enbart varit BBE i ett halvår men har redan fått stor insikt i hur man arbetar praktiskt med bistånd i Tanzania. Det omfattar allt från det dagliga arbetet med hanteringen av utvecklingsinsatser, till att förstå hur man arbetar med svenska prioriteringar och resultatstrategier för Tanzania men också regionalt och globalt. Jag gillar utmaningar och i det här jobbet landar man springande vilket innebär en initialt brant inlärningskurva, men den personliga utvecklingen följer samma lutning; att hantera och bedöma svåra situationer, fatta egna beslut som är väl underbyggda och som skall ha sin utgångspunkt i de strategier som styr Sveriges bilaterala samarbete med Tanzania. Det är fantastiskt intressant och ett väldigt stimulerande och roligt jobb.

Har din kunskap om det bilaterala utvecklingssamarbetet med Tanzania fördjupats?

-          Absolut. Inom privatsektorutveckling specifikt men även om sådant som inte egentligen är mitt fokusområde. Jag har till exempel inte haft mycket tidigare insikt i hur det fungerar med budgetstöd, men när det helt nyligen här i landet var problem med misstänkt korruption som resulterade i att Sverige och andra biståndsgivare höll på utbetalningarna till Tanzanias regering fick jag insyn i hur detta hanteras rent praktiskt. Mycket lärorikt.

Vilken är den största utmaningen för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Tanzania?

-          Jag skulle vilja säga att den utbredda korruptionen är den absolut största utmaningen i dagsläget. Den sker på bekostnad av uppbyggnad av infrastruktur, utbildning och säkerhet. Att få bukt med och hantera korruptionen så det inte sker på bekostnad av de fattiga är en utmaning för utvecklingssamarbetet. 

 Tänker du fortsätta arbeta med utvecklingssamarbete i framtiden?

-          Jag vill gärna fortsätta att arbeta med näringslivssamverkan och hållbarhet/CSR efter min BBE-placering, antingen på en biståndsorganisation som Sida eller inom näringslivet.

Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />