Henrik Rydberg, BBE i Mali

Henrik Rydberg jobbar i Malis huvudstad Bamako, på en statlig myndighet där han är enda utlänning.

Foto: Privat

Möt BBE på utlandsuppdrag

Henrik Rydberg jobbar med klimatfrågor i Mali

Uppdaterad: 21 juni 2018

Henrik Rydberg är Bilateral Biträdande Expert på en malisk miljömyndighet där han arbetar med klimatfrågor.

Varför sökte du BBE-programmet?

– Jag ville göra något som kändes meningsfullt och hade tidigt hört att BBE-programmet var en bra språngbräda och ett utmärkt tillfälle att praktiskt lära sig mer om utvecklingsfrågor. Min väg hit har varit lite brokig vilket jag tror varit en fördel. Jag är utbildad till civilingenjör och gymnasielärare i fysik och matematik och har ett stort intresse för omvärlden och fattigdomsbekämpning. Innan jag blev antagen till BBE-programmet arbetade jag som lärare i tre år.

Vad har du för arbetsuppgifter?

– Jag arbetar på en malisk miljömyndighet. Det tekniska sekretariat jag sitter på är den operationella enheten för Malis klimatfond som grundats med hjälp av Sverige och som nu också stöds av Norge. I stora drag assisterar jag min chef i allt slags arbete. Jag utvärdera bland annat projektansökningar, gör fältbesök och kommunicerar med FN-organ, organisationer och myndigheter som driver våra projekt. Dessutom träffar jag potentiella samarbetspartner för att berätta om klimatfondens kriterier och arbetsprocesser. Vi förbereder fonden för att i bli ackrediterad för FN:s gröna klimatfond.

Vilka nya erfarenheter har du fått som BBE?

– Korruption är komplext och ligger dolt under ytan i Mali. Parallellt med de formella institutionerna finns en äldre struktur baserad på de stora familjerna. Med tiden går det att se de här systemen och anpassa arbetet därefter. Släkten är en stor trygghet om tillvaron skulle falla sönder på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Strukturerna bidrar till korruption samtidigt som beroendet har givit upphov till en möjligen påtvingad, men ändå varm medmänsklighet, solidaritet och känsla av tillhörighet. Ett konkret exempel är ett lokalt uttryck som betyder "du är i mina händer". När jag blev sjuk i malaria insisterade min chef på att hälsa på hemma hos mig.

Vad är det bästa med att arbeta på en myndighet i Bamako?

– Att få se allt inifrån. Jag är den enda utlänningen på mitt kontor och det är hemskt spännande att ha en malisk chef. Trots många svårigheter och besvikelser, något jag lärt mig förhålla mig till vid det här laget, så är det just detta som är mest lärorikt.

Vad har du bidraget med som BBE?

– När mycket är osäkert riskerar perspektiven och framförhållningen att bli kortsiktiga, vilket är förståeligt. Jag är här under begränsad tid och är van vid längre planeringsramar, inte minst från min tid som lärare. Erfarenheter från läraryrket ger god grund för att utveckla mitt ledarskap och se kollegors förmåga till gott ledarskap. Det är också en styrka att inte vara en del av familjenätverken som här kräver tjänster och gentjänster. Min mer neutrala position har vi kunnat utnyttja i vårt arbete. Dessutom bidrar jag genom min förståelse för hur Sverige och liknande länder tänker.

Vill du fortsätta att arbeta med utvecklingsfrågor?

– Ja, verkligen. Det har givit mersmak och jag vill utvecklas och lära mig mer.

Rekommenderar du andra att söka till BBE-programmet?

– Ja, absolut! Det är en enorm möjlighet så ta chansen. Satsa på att lära dig ett främmande språk ordentligt. Det kan vara till stor fördel. Angående studier så hitta ett område du brinner för, odla det, men ha koll åt sidorna också.

Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />