En man och en kvinna står i entrén till en vallokal. Skyltarna runt deras halsar visar att de är valobservatörer utsända av EU.

Under sin tid i Moçambique fick Christian Wohlert också tjänstgöra som valobservatör.

Foto: SIda

bILATERALA BITRÄDANDE EXPERTER

Tekniska lösningar i kampen mot fattigdom och klimatförändringar

Uppdaterad: 17 augusti 2015

Christian Wohlert är Bilateral Biträdande Expert (BBE) på den svenska ambassaden i Moçambique. Christian arbetar främst med ICT frågor, civilsamhället och kartläggning av ny teknik för att hjälpa lokalbefolkningen att anpassa sig till ett förändrat klimat och ta sig ur fattigdom.

Varför sökte du till BBE programmet?

- Jag har en bakgrund som journalist i Bryssel där det låg mycket fokus på EU och Euroområdet. Efter fyra år i Bryssel kände jag att det var dags att prova på något nytt. Mitt intresse för utrikespolitik, utveckling och teknologi drev mig att söka BBE-programmet när möjligheten uppenbarade sig.

Vilken roll har du som ansvarig för ICT-frågor på ambassaden i Moçambique?

- Min roll innebär bland annat att utgöra ett stöd för handläggare på ambassaden genom att identifiera nya teknologiska lösningar inom de områden som ambassaden arbetar med. Jag arbetar också med att se hur man kan kartlägga klimatförändringar genom öppen data och ny teknik, t.ex. mobiltelefoner som kan underlätta för människor och samhällen att hantera klimatförändringarna. Dessutom är mitt arbete riktat mot civilsamhället samt frågor om ökad transparens och ansvarsutkrävande och hur man kan använda teknik för att förbättra de mekanismerna.

Har din kunskap om det bilaterala utvecklingssamarbetet fördjupats?

- Ja, absolut! Speciellt när det gäller vad som är viktigt att tänka på och ta hänsyn till inom den specifika kontexten, till exempel; olika utmaningar, olika kulturer och olika sätt att arbeta på som skiljer sig mellan olika parter och länder.

Vilka unika erfarenheter har du erhållit som BBE?

- Under mina första två år var jag posterad på ett lokalt ministerium; Ministeriet för Vetenskap och Teknik. Det var helt klart en unik erfarenhet eftersom man får en helt annan inblick i och förståelse för lokala perspektiv och arbetssätt. Jag deltog i arbetsmöten angående planering och olika processer och jag kände mig oerhört inkluderad i ministeriets arbete. Att sitta på arbetsmöte med Moçambiques minister för vetenskap och teknik var för övrigt något jag aldrig hade kunnat föreställa mig innan jag kom till Sida.

Vilken är den största utmaningen för utvecklingssamarbetet med Mocambique?

- Den största förändringen, och kanske därmed en av de stora utmaningarna, är att nya aktörer har etablerat sig i Moçambique. Landet blir allt mindre beroende av bistånd för sin budget då Kina, Brasilien och Indien gör stora investeringar i infrastruktur, naturresurser och gruvindustrin vilket förändrar biståndets och de traditionella givarnas roll. Det betyder att Parisagendan och Busan-åtaganden för ökad harmonisering och biståndseffektivitet har tappat sitt genomslag lite eftersom många av de nya aktörerna inte har samma syn på både bistånd, ekonomisk utveckling och demokrati och mänskliga rättigheter.

Tänker du fortsätta att arbeta med utvecklingsfrågor i framtiden?

- Jag vill gärna fortsätta att arbeta med ICT-frågor inom utvecklingsarbetet. Det finns fortfarande mycket kvar att göra inom området. Jag skulle gärna bo kvar och arbeta i Moçambique ett par år till.

Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />