BBE

Charlotte Lundqvist, Bilateral Biträdande Expert i Georgien.

Foto: Charlotte Lundqvist

BILATERAL BITRÄDANDE EXPERT

Unik chans att arbeta med svenskt bistånd i fält

Uppdaterad: 5 juni 2015

Charlotte Lundqvist har varit Bilateral Biträdande Expert (BBE) vid den svenska ambassaden i Tbilisi, Georgien där hon arbetat med näringslivssamverkan (Business for Development). Charlotte har på nära håll fått följa Georgiens utveckling och reformarbete.

Varför sökte du till BBE-programmet?

- Redan är jag studerade utvecklingsstudier vid Göteborgs Universitet så höll jag ett öga på Sida. Jag hade redan skaffat mig en fälterfarenhet i Mocambique, där jag gjort en Minor Field Study (MFS), arbetat på World Food Programme (WFP) och på en tysk mikrokreditbank. Jag upplevde att jag saknade det svenska perspektivet på utvecklingssamarbetet och kopplingen till Sverige. När Sida utlyste BBE placeringen inom Business for Development (B4D), det område som nu kallas näringslivssamverkan, minns jag att tänkte att Sida efterfrågade precis min kompetens och erfarenhet och att det var en perfekt ingång till att fortsätta arbeta i skärningspunkten mellan bistånd och näringsliv.

Vilken roll hade du som ansvarig för B4D på ambassaden i Georgien?

- Business for Development var en ny svensk satsning på att stärka företagens roll i utvecklingssamarbetet så min uppgift bestod mycket i att arbeta in det nya tänket och arbetssättet på ambassaden. Eftersom det inte fanns ett etablerat arbete med näringslivssamverkan på ambassaden så blev det min uppgift att genomföra en analys av den rådande situationen i Georgien och vad som behövdes göras. En stor del av mitt arbete gick ut på att informera företagare om möjligheterna att ingå olika former av partnerskap och hur dessa gemensamt skulle kunna bidra till att uppnå utvecklingsmålen och samtidigt gynna alla parter.

Vilka unika erfarenheter har du erhållit som BBE?

- BBE-placeringen har betytt en unik chans att få utöka min kompetens inom svenskt utvecklingssamarbete och bygga vidare på min erfarenhet från fältet. Det är ganska få som har erfarenhet av arbete med näringslivssamverkan ute i fält vilket betyder att BBE som arbetat med B4D har en unik och eftertraktad kompetens. Den specifika kontexten i varje land bestämmer vilka typer av samarbeten som är möjliga beroende på vilka företag som finns etablerade i landet, vilka utvecklingsmål som ska uppnås, och vilka typer av partnerskap som går att arbeta fram.

Har din kunskap om utvecklingssamarbetet med Georgien fördjupats?

- Ja, jag fick vara med om en spännande process med både ett georgiskt regeringsskifte och när Sveriges utvecklingssamarbete med Georgien gick över från en bilateral till en regional strategi. Sverige stödjer fortsatt Georgiens EU-närmande genom reformssamarbete som grundar sig på demokratiska värderingar. När länder styrs mer demokratiskt och bygger inkluderande samhällen så finns det bättre förutsättningar för fattigdomsbekämpning. Den nya strategin fokuserar framförallt på demokrati, jämställdhet och stöd till civila samhället, miljö och klimat. Jämställhet är en profilfråga för Sverige, som också är en av de största givarna på området i Georgien. Det var särskilt spännande att få följa även detta arbete och man lär sig otroligt mycket.

Vilken är den största utmaningen för det bilaterala utvecklingssamarbetet med Georgien?

- Georgien har undertecknat ett frihandelsavtal med EU (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, DCFTA) vilket innebär stora utmaningar för Georgien med att anpassa sin ekonomi och uppfylla de krav som ett associeringsavtal med EU ställer. Avtalen är omfattande och innehåller alltifrån krav på livsmedelsäkerhet till hur man arbetar med toleransfrågor och minoriteter. Den största utmaningen för Georgien just nu är implementeringen av detta avtal och de reformer som landet kommer att behöva genomföra.

Tänker du fortsätta arbeta med utvecklingsfrågor i framtiden?

- Jag har precis påbörjat en anställning på enheten för Näringslivssamverkan och Partnerskap (Närskap) på Sida i Stockholm där jag kommer att arbeta med att stötta utlandsmyndigheterna i frågor som rör samverkan med företag och innovation inom utvecklingssamarbetet. Jag vill framförallt fortsätta arbeta vid skärningspunkten mellan näringslivet och biståndet; för att finansieringen av framtidens utvecklingsmål ska bli mer hållbar och bidra till en effektivare fattigdomsbekämpning. För att detta ska ske så måste vi arbeta mer katalytiskt med biståndet så att det kan få största möjliga effekt. I framtiden kan jag även tänka mig att arbeta inom näringslivet med liknande frågor.

Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />