Sara Öberg, BBE

Sara Öberg, BBE i Mali.

Foto: Sida

Bilaterala Biträdande Experter

Koordinering mellan givare en stor utmaning

Uppdaterad: 17 augusti 2015

Sara Öberg är Bilateral Biträdande Expert (BBE) och jobbar med givarsamordning av miljö- och klimatfrågor på Sveriges ambassad i Mali, ett av de länder som har drabbats hårdast av klimatförändringarna.

Vilken är din arbetsuppgift på ambassaden?

– Under 2011 och 2012 är Sverige ordförande i givarsamordningsgruppen för miljö och klimat. Vi samordnar de olika biståndsgivarna och är talesman gentemot det maliska miljödepartementet. Jag och min maliska kollega jobbar bland annat med att anordna regelbundna möten för att utbyta information och försöker få till stånd en samsyn i strategiska frågor.

– Jag handlägger även två internationella utbildningsprogram där deltagare från Västafrika utbildas i klimatfrågor specifika för regionen och ett program för klimatanpassning i norra Mali, men det är problematiskt eftersom norra Mali är intaget av rebeller så just nu vet vi inte hur vi kommer att kunna fortsätta.

 Hur märker befolkningen i Mali av klimatförändringarna?

– Mali är ett av de länder som har drabbats hårdast av klimatförändringar. Öknen sprider sig och regnet kommer mer och mer oregelbundet. 80 procent av befolkningen lever av jordbruk men mindre än 20 procent av marken är odlingsbar. Många har inte tillgång till mat och söker sig till städerna i hopp om försörjning.  Vi stödjer insatser för att jordbrukare ska odla grödor som tål torkan bättre och ha inkomst från andra håll än jordbruk, till exempel biodling och plantering av inkomstbringande frukt- och nötträd. De lär sig även sätt att hushålla med vatten genom att få det att stanna kvar längre i marken.

Det ägde nyligen rum en statskupp i Mali, hur påverkar det arbetet?

– Den har påverkat oss enormt mycket eftersom biståndet till Mali har strypts, inte bara från Sverige utan även från EU och många andra givare. Vi är i limbo och vet inte om situationen kommer att ändras snart. Det enda vi vet är att det har stora konsekvenser för Mali och att det drabbar de fattiga hårdast. Vi analyserar de olika insatser Sverige finansierar för att se vilka vi kan fortsätta stödja.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du har gjort?

– Jag har lärt mig mycket av att arbeta med givarkoordinering vilket är en stor utmaning eftersom biståndsgivare ofta har olika agendor och ändå ska enas om en gemensam ståndpunkt. Jag har också lärt mig mycket om Mali, som är ett av de fattigaste länderna i världen och bland de mest sårbara för klimatförändringar. Här ser man att det vi diskuterar i klimatförhandlingarna är en verklighet som redan finns.


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />