Lisa Andersson, BBE

Lisa Andersson, BBE i Kenya.

Foto: Sida

bilaterala biträdande experter

Viktigt att lyfta frågor som inte skulle diskuteras annars

Uppdaterad: 17 augusti 2015

Lisa Andersson är Bilateral Biträdande Expert (BBE) på Water Services Trust Fund, en kenyansk myndighet som finansierar vatten- och sanitetsprojekt som drivs av föreningar på lokal nivå.

Vilken är din arbetsuppgift på Water Services Trust Fund?

– Jag sitter på kvalitetsavdelningen och jobbar med att förbättra Water Services Trust Funds informationssystem. Det handlar om hur vi dokumenterar, följer upp och utvärderar våra projekt. Det är jätteviktigt att kunna rapportera vilka resultat vi har uppnått till våra givare som till exempel Sida, Unicef och EU och visa att pengarna verkligen går till det de avsatts för.

Vilka nya perspektiv kan du bidra med?

– Det är många gånger hierarkiskt på en kenyansk myndighet och alla beslut går via högsta chefen. Är man anställd av myndigheten kanske man inte vågar ifrågasätta, men eftersom jag kommer utifrån kan jag vara en katalysator och öppna upp kommunikationen internt. Det är viktigt att lyfta frågor som inte skulle diskuteras annars.

Hur arbetar Water Services Trust Fund med ett fattigdomsperspektiv?

– Vi jobbar i de allra fattigaste områdena i Kenya och ger finansiering till lokala grupper som själva får förvalta pengarna. De får utbildning i demokrati, ekonomisk förvaltning, hygien och sanitet för att de ska kunna driva vatten- och sanitetsprojektet. Det har visat sig skapa positiva sidoeffekter – man skapar kapacitet som kan användas även till andra saker. De kanske investerar i hönsuppfödning eller börjar tillverka tegel.

Klimat och miljö är en viktig prioritering i svensk biståndspolitik, hur märks det i ditt arbete? 

– Vi mobiliserar byar som ligger längs floderna och ger dem utbildning i hur man använder naturresurser på ett hållbart sätt och identifierar miljöproblem som till exempel föroreningar och erosion. Vatten är en bristvara i många områden och därför uppstår konflikter runt vattenresurser. När en grupp jobbar tillsammans utefter hela floddalen kan man se till att alla får tillgång till resursen. Till exempel kan man komma överens om att de som bor uppströms bara får bevattna sina odlingar vissa dagar för att vattnet ska räcka även till dem som bor nedströms.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

– Jag vill gärna fortsätta att jobba med vattenfrågor. För att lyfta ett land ur fattigdom är vatten och sanitet grundläggande. Lyckas man ge folk tillgång till rent vatten och sanitet förbättras deras hälsa dramatiskt och om människor har nära till rent vatten ökar skolgången för flickor för de behöver inte ägna lika mycket tid åt att hämta vatten.


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />