Lina Palmer, BBE

Lina Palmer, BBE i Kenya

Foto: Sida

bilaterala biträdande experter

ICT stärker tjejernas möjligheter

Uppdaterad: 17 augusti 2015

Lina Palmer är Bilateral Biträdande Expert (BBE) på organisationen GESCI (Global e-Schools and Communities Initiative) i Kenya. De jobbar med att förbättra kvaliteten på utbildning med hjälp av modern informationsteknik.

Vilken är din arbetsuppgift på GESCI?

– Jag jobbar bland annat med att ta fram nya projekt och program för GESCI. Jag tittar på var behoven ligger i länderna där vi jobbar, vilka prioriteringar givarna har, och matchar utbud och efterfrågan. Jag jobbar också med projekt vi driver. Vi har till exempel tittat på vilka utmaningar tekniska yrkesutbildningar ställs inför i Kenya och var ICT (Information and Communications Technology) kan göra störst nytta.

Hur använder man informationsteknik i det kenyanska utbildningsväsendet?

– På gymnasienivå finns datasalar där man lär ut grundläggande datakunskap, men det är ofta ett fristående ämne och inte integrerat i undervisningen. Det är inte heller så många skolor som har Internet förutom på universitetsnivå. Däremot har man kommit lite längre ur ett administrationsperspektiv. Vid antagningen till gymnasiet kan du få ett sms med information om vilken skola du antagits till och alla registreringar till gymnasiets examensprov görs också digitalt via datorer. 

Varför är ICT inom utbildningen viktigt i Kenya?

– Vi lever i ett kunskapssamhälle där tillgång till information, att kunna kommunicera och kritiskt granska information blir allt viktigare för att vara delaktig i samhället och attraktiv på arbetsmarknaden. Att kunna hantera en dator, mobiltelefon och göra sökningar på Internet har blivit viktigt. Dessutom finns stora möjligheter att förbättra kvaliteten på utbildningen med ICT som hjälpmedel. I de vetenskapliga ämnena kan en lärare visa hur kemiska experiment går till på en laptop i stället för att teoretiskt försöka förklara processen, eftersom det sällan finns resurser till ett användbart kemilabb. 

Jämställdhet är en viktig prioritering i svensk biståndspolitik, finns det någon koppling mellan ICT och jämställdhet?

– I utbildningsväsendet är det ofta tjejer som trillar bort eftersom de av kulturella och traditionella skäl är mer bundna till hemmet än killarna. Därför är det häftigt vad ICT kan göra. Utbildning och tillgång till information är inte längre knutet till en byggnad eller en skola utan nu har även tjejer tillgång till mobiltelefon och kanske dator i hemmet. Det stärker tjejers möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare. 

Vad vill du arbeta med i framtiden?

– Jag har fått upp intresset för ”ICT for development” som handlar om hur man kan använda ICT i utvecklingsekonomier. Jag skulle gärna fortsätta jobba med hur man kan fånga teknikens potential och skapa socioekonomisk utveckling med ICT som verktyg. Det händer mycket inom teknik och innovation i många delar av världen, inte minst i Östafrika.


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />