Erik Ringborg, BBE

Erik Ringborg, BBE i New York.

Foto: Sida

bilaterala biträdande experter

FN-diplomatin ett spel man lär sig

Uppdaterad: 17 augusti 2015

Erik Ringborg är Bilateral Biträdande Expert (BBE) på den svenska representationen vid FN i New York. Där har han bland annat fått insyn i FN-diplomatin, där mycket sägs mellan raderna och paketering av ett budskap kan vara viktigare än innehåll.

Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift?

– Mitt jobb är att tillsammans med mina kollegor arbeta med Sveriges styrning av FN:s fonder och program, som till exempel Unicef och UNDP. Transparens och fokus på resultat har hög prioritet i det svenska biståndet och en av mina huvuduppgifter är att bevaka och driva de frågorna bland fonderna och programmen i New York.

Varför är det viktigt att Sverige stödjer multilateralt samarbete?

– Den multilaterala arenan, som FN i New York, är en plattform för att skapa samsyn och förståelse och bidra till lärande mellan länder och regioner. I utvecklingssamarbetet på landnivå spelar FN-organen en nyckelroll som samlande kraft eftersom FN ofta ses som en legitim och förtroendefull aktör. Bilaterala biståndsgivare som Sida kan också använda sig av deras expertis, som vi själva ibland saknar, och Sida har ofta FN som samarbetspartner i olika program.

Vilka nya perspektiv kan du bidra med?

– Detta är första gången representationen i New York har en Sida-anställd och det gör det lättare att föra samman Sidas och Utrikesdepartementets stöd till FN. Det är en viktig pusselbit för att få en mer samlad och kraftfull svensk dialog med FN. Medan UD ägnar sig åt övergripande policy-frågor kan Sida lyfta fram erfarenheter från arbetet i fält.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du har gjort?

– Jag har fått insyn i hur FN-diplomatin fungerar. Det är ett spel men man lär sig att tolka signaler och budskap och hur man bör lägga fram sina frågor för att få effekt. Ibland är det viktigare hur man paketerar budskapet än vad budskapet innehåller. Det handlar också mycket om förhandling och kohandel.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

– Sannolikt kommer jag att fortsätta jobba med internationella frågor och utvecklingsfrågor men om det blir för en svensk myndighet, för den privata sektorn eller för en multilateral organisation vet jag inte. Tidigare jobbade jag främst med handelspolitik och utveckling men på den här tjänsten har jag breddat mig och blivit mer öppen för nya arbetsområden.


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />