Odilia Alvarado Sinto och Dora Maria Machan Esquito var nationella valövervakare i Guatemala, 2011

Två nationella valobservatörer från det Sverige-finansierade programmet för att främja ungdomars politiska deltagande via Universidad Rafael Landivar i Guatemala.

Foto: Jocke Nyberg

Internationella tjänster

Valobservation

Uppdaterad: 26 augusti 2016

För att stärka strävan efter demokrati och fria och rättvisa val i världen arrangerar bl. a EU och OSCE valmissioner efter inbjudan från länder där val skall hållas.

En valmissions uppgift innebär, att observera valprocessen på olika nivåer både före valet, under valdagen och följa upp resultat och rapportera skriftligt till Core team, som är valmissionens högsta instans under uppdraget. Långtidsobservatörer kontaktar politiker, myndigheter, pressen, fackliga organisationer, undersöker vallängder, registrering etc. under flera veckor före valdagen resp. följer upp det slutliga resultatet, medan korttidsobservatörer observerar processen vid och i vallokalerna under valdagen. På grundval av observatörernas rapporter under uppdraget överlämnar Core team en slutrapport med rekommendationer till ledningen i landet, efter avslutad mission.

Rekrytering

På uppdrag av EU eller OSSE/ODIHRs regi, efter inbjudan från det aktuella landet, deltar Sverige med valobservatörer i ett tjugotal internationella valobservationsmissioner per år.

Rekryteringen hanterades tidigare av Sida men uppdraget att rekrytera, utbilda och sända ut svenska valobservatörer till internationella valobservationsinsatser har sedan den 1 januari 2016 övertagits av Folke Bernadotteakademin.

Kvalifikationer och meriter som krävdes vid den senaste rekryteringen till valresursbasen, då Sida ansvarade för rekrytering, redovisas här nedan.

Kvalifikationskrav

 • Svenskt medborgarskap alternativt permanent uppehållstillstånd i Sverige.
 • Erfarenhet av valarbete i Sverige (exempelvis som ordförande eller vice ordförande i vallokal alternativ erfarenhet från arbete i valnämnd) och/eller erfarenhet från valobservation utomlands.
 • Mycket goda kunskaper i svenska.
 • Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska.
 • Minst tre månaders sammanhängande tjänstgöring (ej studier) i ett utvecklingsland.
 • B-körkort.
 • Minst två års arbetslivserfarenhet.
 • Personliga kvalifikationer: flexibilitet, gott omdöme, samarbetsförmåga och opartiskhet.
 • Vara införstådd med att uppdraget kan innebära att arbeta under påfrestande förhållanden.

Meriter

 • Erfarenhet från valarbete utomlands
 • Mycket goda kunskaper i franska, ryska, spanska eller arabiska
 • Dokumenterat intresse för frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter
 • Yrkesmässig anknytning till valinsatser
 • Att med kort varsel kunna vara disponibel för valuppdrag.

Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />