Internationella flaggor vajar utanför FN:s högkvarter i New York.

FN:s huvudkontor i New York.

Foto: UN Photo/Mark Garten

engagera dig

Internationella tjänster

Uppdaterad: 13 mars 2017

Sida arbetar på uppdrag av regeringen aktivt med att öka antalet svenskar i internationella organisationer och institutioner för att stärka förutsättningarna för att uppnå de svenska målen för biståndet och återföra kunskap till biståndets aktörer i Sverige. Som ett led i arbetet med resursbasutveckling samordnar Sida flera utbildningsprogram för yngre personer som syftar till att kompetensutveckla och bredda kunskaperna hos den svenska resursbasen.

Tjänster i internationella organisationer

Sverige är en av de större bidragsgivarna till flera FN-organ. Antalet anställda svenskar står inte i proportion till de svenska bidragen. Sida och UD samarbetar därför för att öka antalet svenskar i internationella organisationer och banker. Kontinuerliga diskussioner förs med organisationernas rekryteringsenheter för att få information om lediga tjänster som är av intresse för Sverige.

Impactpool

Impactpool.org samlar alla vakanser från cirka 1000 internationella organisationer som till exempel alla FN-organ, internationella finansieringsbanker, EU och de större icke-statliga organisationerna (NGO:s). Sidan har en sökfunktion där du kan söka på annonser utifrån din erfarenhet och dina intressen.

UN Career portal

UN Career portal samlar tjänster på alla FN-organ som hör till FN-sekretariatet som är öppna för alla nationaliteter att söka.

Tjänster som rekryteras genom Utrikesdepartementet

Sida arbetar tillsammans med Sekretariatet för internationell rekrytering (SIR) vid Utrikesdepartementet för att öka den svenska närvaron i organisationerna. Arbetet styrs av de övergripande prioriteringarna i svensk utrikespolitik. Fokus ligger på strategiska befattningar i sådana organisationer som är särskilt viktiga för Sverige. Inom FN-systemet kan som exempel nämnas UNICEF, UNHCR, WFP, UNDP, UNEP och FN-sekretariatet. Också OECD, WTO och de internationella utvecklingsbankerna är viktiga.

Internationella jobb på Regeringskansliets webbplats

UD:s sida på Facebook för internationella jobb

Sidas program för yngre akademiker

Sida finansierar ett antal utbildningsprogram för att öka kunskapen och kompetensen om utvecklingssamarbete hos yngre svenskar. Syftet är att fler svenskar inom olika kompetensområden ska jobba inom biståndet i framtiden.

Utbildningsprogrammen innebär bland annat tjänstgöring inom FN-organisationer, EU och i Sidas samarbetsländer. Sida stöder också kortare praktikprogram och utbytesprogram.

Personerna som har deltagit i programmen ses som en resursbas för framtida anställningar inom biståndet.

Bilaterala Biträdande Experter (BBE)
Junior Professional Officer (JPO)
Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC)
Junior Professionals in Delegation (JPD)
UN Youth Volunteer

OBS! Det är endast möjligt att medverka i ett av programmen BBE, JPO samt JPD. Den som har deltagit i något av dessa program kan dock fortfarande söka en SARC-tjänst.


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />