Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) anordnar utbyten i olika länder med stöd från Sida. Här Sandra Odbom under ett utbyte i Kambodja.

Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) anordnar utbyten i olika länder med stöd från Sida. Här Sandra Odbom under ett utbyte i Kambodja.

Foto: Christophe Nilsson/CIU

ANNAT ENGAGEMANG

Kulturutbyten

Uppdaterad: 6 juli 2017

Ett kulturutbyte är ett möte mellan unga i olika samhällen. Som deltagare ges du möjligheten att få uppleva vardags- och organisationslivet, miljön, kulturen och människorna i ett annat land.

Dels finns det utbyten som anordnas av andra, dels kan du söka pengar från olika organisationer om du själv vill ordna ett utbyte. Om du är medlem i en förening eller kyrka kan det hända att de har utbyten med liknande organisationer i andra länder.

Ett utbyte är ömsesidigt, och innebär oftast att du reser till ett land i syd eller öst, och att en person från det landet besöker Sverige. Tillsammans studerar ni ett tema, som till exempel jämställdhet eller miljöfrågor. Tanken är att unga människor från olika länder ska ha en möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter. Ofta vill de anordnande organisationerna att du ska ha varit aktiv i någon organisation i Sverige innan, men det är inte alltid nödvändigt.

AFS Interkulturell Utbildning har ett flera kulturutbytesprogram som riktar sig till dig som är mellan 14 och 18 år. AFS erbjuder utbytesår under gymnasiet i ett stort antal länder, men även kortare sommarprogram. I  avgiften ingår resa, mat och boende hos värdfamilj, försäkring, förberedelseträff i Sverige aktiviteter under utbytet och mycket mer.

LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer är en paraplyorganisation för svenska ungdomsföreningar. Hos LSU kan din organisation söka bidrag om ni vill ordna ett eget utbyte, börja samarbeta med en organisation eller bjuda in en internationell gäst till Sverige. De anordnar också kurser för dig som vill bli aktiv och/eller är aktiv i en förening. LSU har ett internationellt nätverk och ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på via mail.

Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte organiserar varje sommar utbyten inom och utanför Europa. Utbytet går ut på att du tillbringar fyra-åtta veckor tillsammans med en utbytespartner. Upplägget bestämmer du och din utbytespartner men styrs i viss mån av vilket land som blir aktuellt. Sommarutbytet vänder sig i första hand till ungdomar i gymnasieåldern och i grundskolans högre klasser. 30 länder över hela världen är med i utbytet.

Svenska kyrkans utbytesprogram, "Ung i den världsvida kyrkan" är en möjlighet för unga i Svenska kyrkan och hos Svenska kyrkans internationella parter att under tre månader dela vardagen med människor som tillhör samma kyrka i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Sverige. Du får erfarenhet av hur det kristna budskapet tolkas i olika länder och kulturer och kan själv skapa en bild av hur vi tillsammans verkar för en rättvis värld.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Man kan söka bidrag till ungdomsutbyten mellan ungdomsgrupper från olika länder i Europa. Utbytet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag, det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Erasmus+ Ung och Aktiv är EU-kommissionens nya program för ungdomssamarbete.

Children's International Summer Villages, CISV anordnar läger för ungdomar över hela världen som du kan arbeta som ledare på. CISV har också läger som pågår i två till tre veckor för dig som fyllt 19 år. 

Up with People är ett internationellt utbildningsprogram för dig mellan 18-29 år. Under 22 veckor besöker du 19 städer i tre olika delar av världen, bor hos värdfamiljer, studerar med 80 klasskompisar från över 20 olika länder. Du får du en kombination av resande, studier inom ledarskap, interkulturell kommunikation, volontärarbete och praktiska erfarenheter genom trainee-program inom pr/marknadsföring, media logistik mm. Den veckolånga vistelsen på respektive ort avslutas med en show där sång- och dansförmåga är önskvärt, men inte ett krav.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />