Global Contact volontär Guatemala

En volontärarbetare, som i vanliga fall undervisar skolbarn i engelska och matematik i en by i Guatemala, målar en världskarta på en av skolans väggar.

Foto: Global Contact

annat engagemang

Volontärarbete och praktikantprogram

Uppdaterad: 19 oktober 2017

Här tipsar vi om organisationer och program med svensk anknytning som erbjuder volontär- och praktikplatser runtom i världen. Du måste själv bedöma deras upplägg och ta reda på vad du eventuellt betalar för. Sida har inget ansvar för, inflytande över eller fördjupad kunskap om dessa aktörers volontär- och praktikantprogram. 

En del av dem ingår dock i ett Sida-finansierat praktikantprogram som du kan läsa om här. Kommersiella resebyråer som arrangerar volontärresor finns inte med på den här listan.

Global Contact är ett volontärprogram inom ActionAid. Du kan arbeta med allt från gatubarn, undervisning och kultur till sport, organisationsarbete och djur i Amazonas. Efter två introduktionsdagar reser du tillsammans med andra skandinaviska volontärer till någon av de folkhögskolor som ActionAid driver runt om i världen. Här spenderar du fyra veckor och blir väl förberedd inför det volontärarbete som du sedan ska utföra. 

AFS Interkulturell Utbildning har ett volontärprogram som riktar sig till dig som är mellan 18 och 28 år. AFS erbjuder ett program där du under 6 månader arbetar i något av världens hörn. Du får ingen ersättning för arbetet men AFS ordnar mat och husrum (vanligen i värdfamilj) under hela perioden. I  avgiften du betalar ingår resa, försäkring, förberedelseträff i Sverige, språkundervisning och aktiviteter under perioden utomlands.

Erikshjälpen har ett praktikantprogram för ungdomar mellan 20 och 30 år som har ett stort intresse för utvecklingsfrågor. Som praktikant placeras man hos någon av Erikshjälpens lokala samarbetsorganisationer runt om i världen och får ta del av det dagliga arbetet som bedrivs där. I praktiken ingår även ett informationsuppdrag som utformas tillsammans med Erikshjälpen. Praktikperioden utomland ska vara minst fyra månader och utöver det tillkommer ytterligare en månad för förberedelse och uppföljningsarbete

EU-programmet Ung och Aktiv i Europa EU-programmet Ung och Aktiv i Europa handläggs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och är till för dig mellan 18 och 30 år. Du kan genom programmet European Voluntary Service, EVS, jobba som volontär i framförallt Europa men även i vissa andra länder. Ung och Aktiv i Europa är särskilt till för unga som annars har begränsade möjligheter till internationella erfarenheter. Du är vanligtvis borta 2-12 månader, men det kan ibland även vara möjligt med kortare perioder. EVS är gratis för volontären, förutom ett eventuellt bidrag på 10% av resan. Du får resa, mat och boende, försäkring, språkundervisning och ett intyg på det du har lärt dig i projektet.

Europeiska solidaritetskåren är ett EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer i hemlandet eller utomlands som gynnar samhället och människor i Europa. Du kan anmäla dig när du är 17 år, men måste vara mellan 18 och 30 år för att få börja i ett projekt. Det kan handla om att förebygga naturkatastrofer eller bygga upp förstörda områden, hjälpa till i mottagningscentrum för asylsökande eller arbeta med olika sociala frågor i ditt lokalsamhälle. Projekten pågår i mellan två och tolv månader, för det mesta i ett EU-land.

FN-förbundet erbjuder internationell praktik hos sina systerförbund i Europa och Afrika. Praktikperioden är 6 månader, varav minst 4 månader i fält. FN-förbundet söker dig som är intresserad av utvecklingsfrågor, att arbeta med ungdomar och är duktig på att kommunicera. Du får erfarenhet av hur civilsamhället arbetar i en internationell kontext och en värdefull insikt i hur utvecklingssamarbete fungerar. FN-förbundet är medlem hos Forum Syd och erbjuder sina praktikplatser som en del av Sidas internationella praktikantprogram.

Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna bedriver gemensam praktikantverksamt genom praktikantkursen Global Rättvisa som arrangeras i samarbete med Nordens folkhögskola Biskops-Arnö. Kursen inkluderar en veckas biståndskurs på Sidas kursgård i Härnösand. Sedan följer sju veckors studier och förberedelser på Biskops-Arnö, och därefter fem månaders praktik på någon av Framtidsjordens eller Latinamerikagruppernas lokala samarbetsorganisationer i Asien, Afrika eller Latinamerika. Kursen finansieras delvis med stöd av Sida och Forum Syd.

Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, erbjuder ett praktikantprogram genom vilket du som är universitetsstuderande kan söka terminslånga praktiker på organisationer, myndigheter och företag som arbetar med globala utvecklingsfrågor i Sverige. Parallellt med din praktik erbjuds du kompetensutveckling, inspirationsträffar och nätverksmöjligheter. FUF anordnar också seminarier och möten och har en studentverksamhet genom vilken du får arbeta praktiskt med globala utvecklingsfrågor och kommunikation. 

Föreningen SOFIA erbjuder praktikplatser på våra samarbetsorganisationer i Indien, Sydafrika och Dominikanska Republiken. Praktiken ger ungdomar en möjlighet att möta vardagslivet i fält medan man jobbar med angelägna frågor och samtidigt se hur svenskt utvecklingssamarbete fungerar. Praktikperioden omfattar ca 6 månader, varav 5 månader i fält. Praktikanternas arbetsuppgifter varierar mellan återvinningshantverk, ekologisk odling, pedagogik (engelskundervisning, datakunskap och drama), dokumentation eller projektarbete på något av våra Forum Syd finansierade projektet.

IAL, Internationella Arbetslag arrangerar volontärläger i Sverige och förmedlar platser på volontärläger utomlands. Det finns läger med olika teman t.ex. sociala frågor, miljö, kultur eller praktiskt arbete. På ett volontärläger bor och arbetar en grupp om 8-15 personer från olika länder tillsammans under 2-4 veckor. Lägerprojekt finns i 80 länder i alla världsdelar. Åldersgränsen är 18 år och det krävs inga förkunskaper. För att åka till utvecklingsländer ska du ha viss tidigare erfarenhet. Man kan även åka som långtidsvolontär, så kallade LTV (1 månad - 1 år), till vissa länder bland annat i Afrika och Asien. Åldersgränsen är 18 år och viss erfarenhet krävs.

Individuell Människohjälp, IM, ger varje år personer mellan 20 och 30 år möjligheten att göra utlandspraktik hos någon av sina partnerorganisationer i bland annat Guatemala, Moldavien, Jordanien, Malawi, Zimbabwe, Indien och Nepal. Praktiken sker under fyra månader (aug-dec) med ett efterföljande informationsuppdrag. Praktikanterna får ökad kunskap om och ett fördjupat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

Intacts Vänner stöder den lokala stiftelsen Intact i delstaten Tamil Nadu i Indien. De erbjuder volontärarbete under minst tre månader inom ramen för sina projekt som fokuserar på till exempel arbetsträning, ridterapi, undervisning och specialpedagogik.

KFUM Sverige har ett globalt praktikantprogram under sex månader för dig mellan 20-30 år. Du får möjlighet att arbeta för någon av KFUM Sveriges systerorganisationer i Sydafrika, Zambia, Ukraina, Belarus eller Palestina och på plats bidra till en bättre tillvaro för barn och unga.

Med PeaceWorks kan du volontärarbeta i 50 länder och välja på mer än 300 projekt fördelat på 15 olika arbetsområden. PeaceWorks är en ideell fredsorganisation som har jobbat med internationella volontärutbyten sedan 1974. Du kan exempelvis volontärarbeta med barn & ungdomar, konst & kultur, mänskliga rättigheter m.m.

Projects Abroad erbjuder volontärarbete utan krav på yrkesutbildning eller tidigare erfarenhet för alla åldrar (från 16 år). Organisationen finns i  27 länder i Afrika, Asien, Sydamerika och Östeuropa och har heltidsanställd personal på plats.

Stiftelsen Skandinaviska Institutet, SSI, arbetar med volontärprojekt inom områden som utbildning, barn, sjukvård, djur, natur och mänskliga rättigheter. De samarbetar med organisationer i Asien, Latinamerika och Afrika. Handläggning av ansökningar sker fortlöpande och du väljer själv hur länge du vill vara borta; mellan 3 veckor och 12 månader beroende på land, projekt och din tid. 

Svalorna Latinamerika jobbar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer mot könsrelaterat våld i Bolivia, mot barnsexhandel i Nicaragua och med landsbygdsutveckling i Peru . Vi erbjuder praktik hos våra lokala samarbetsorganisationer och på våra egna lokalkontor. Praktiken ger en inblick i hur svenskt utvecklingssamarbete fungerar. Praktikperioden omfattar ca 7 månader, varav 5 månader i fält. Utresa sker två gånger per år, i juli och februari, med ca en månadsförberedelsetid innan utresan.

Svenska Kyrkan behöver ofta volontärer och ideella under längre eller kortare perioder, både unga och äldre, till uppdrag i Sverige och utomlands. 

Volontärbyrån gör det enklare för volontärer och ideella organisationer att hitta varandra. Hos dem kan du söka, bevaka och göra intresseanmälan till de 100-tals volontäruppdrag som frivilligorganisationer i hela Sverige söker volontärer till.

Willing Workers on Organic Farms är en organisation som förmedlar arbete på ekologiska jordbruk. Arbetena är inom alla jordbrukssektorer, framförallt i Europa och varar från en dag till 1 år. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />