Hållbarhetsturnén we_change

Uppdaterad: 27 juni 2017

We_change är Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling. Under våren 2017 var turnén ute för sjätte gången tillsammans med samarbetspartners och inspiratörer och diskuterade hållbarhet utifrån de 17 globala målen för hållbar utveckling. 

Sida är en huvudpartner till we_change som är Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling. Projektet drivs av företaget Ungdomar AB med visionen att alla unga, genom sin potential, ska känna att de kan förändra världen till det bättre. Genom projektet vill de göra begreppet hållbarhet relevant för unga idag genom att hjälpa dem att känna att de har betydelse för samhället, att tro på att de kan påverka framtiden, och genom att stötta lärare i hur de kan inkludera hållbarhet i all sin undervisning.

– Ofta förstår inte vuxna att det är vi ungdomar som kan påverka mest av alla, att vi är den kommande generationen, sa en elev under turnen 2016.

Varje år besöker turnen olika gymnasieskolor i svenska kommuner med syftet att öka ungas engagemang och visa på deras möjligheter att påverka världen i en hållbar riktning. We_change ska inspirera, bidra till att förändra attityder, höja kunskapsnivån och skapa förutsättningar för unga, företag, organisationer, skola och myndigheter att tillsammans förändra världen till det bättre.

Under 2017 års turné som kretsade kring de Globala målen besökte turnén åtta städer och hade föreläsningar, workshops och seminarier för 9 000 anmälda elever och lärare.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />