Evelyne Trenou och Adoko Kulen Akpabie, entreprenörer inom textilbranschen i Togo.

Evelyne Trenou och Adoko Kulen Akpabie, entreprenörer inom textilbranschen i Togo.

Foto: Stephan Gladieu / World Bank

på gång

Utvecklingsforum 2018

Uppdaterad: 17 september 2018

När: Onsdag 17 oktober, 2018
Tid: 09.00-15.30 (med efterföljande mingel)
Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm (T-bana Mariatorget)

Tillväxt inom planetens gränser – hur kan biståndet bidra?

Fram till år 2030 ska den extrema fattigdomen utrotas, ekosystemen bevaras och klimatförändringarna hejdas. Samtidigt är den ekonomiska tillväxten i världen miljömässigt ohållbar. En ökande produktion och konsumtion utarmar jordens naturresurser och flera planetära gränser är överskridna. Om vi ska lyckas uppnå de Globala målen för hållbar utveckling behöver vi hitta metoder och angreppssätt som styr mot en grönare ekonomi.

  • Hur kan utvecklingssamarbetet bidra till en miljömässig hållbar utveckling för världens fattiga?
  • Hur ser behoven ut i olika delar av världen och hur skiljer de sig mellan länder?
  • Vilka metoder och styrmedel finns och hur kan vi utveckla insatserna framöver?

Program 

Moderator: Mattis Bergquist, hållbarhetsexpert och processledare, Gullers Grupp

8.00 Registreringen öppnar

9.00 Välkommen
Carin Jämtin, Generaldirektör, Sida

9.30 Grön ekonomi – vad, varför och hur?
En del menar att vi måste styra mot en grönare ekonomi om vi ska uppnå de Globala målen. Vad innebär det egentligen och vilka förändringar krävs? Vilka aktörer påverkar och vilka styrinstrument finns?
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet
Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment, Indien (via video)

10.00 Panel: Så bekämpar vi fattigdom utan att bidra till klimatförändringar
Fattiga människor är ofta direkt beroende av naturresurser och drabbas extra hårt av miljöförstöring och klimatförändringar. Hur kan utvecklingssamarbetet bidra till en miljömässigt hållbar utveckling för världens fattiga?
Johan Kuylenstierna, vice ordförande Klimatpolitiska rådet
Maria Schultz, Head of International Department, We Effect and ViAgroforestry
Ulrika Åkesson, verksföreträdare Miljö och Klimat, Sida

10.30 Panel: Gröna finanser – förändringsagent eller 'business as usual'?
I år sätter FN särskilt fokus på investeringarnas roll för att nå Agenda 2030. Hur kan näringsliv och pensionspengar bidra till en grönare ekonomi i utvecklingsländer? Gör investerarna tillräckligt?
Britta Burreau, vd, KPA pension
Erik Lysén, internationell chef, Svenska kyrkan
Isabelle Tibbelin, International Group, PUSH Sverige
Christoffer Falsen, CFO, Trine

11.00 Kaffepaus

11.30 Gruppdiskussioner – del 1
Tillsammans diskuterar vi utmaningar och lösningar inom följande områden: 1) Hållbar konsumtion och produktion 2) Naturresurser och biologisk mångfald 3) Energi, hållbara städer, och innovation 4) Förutsättningar för en grön ekonomi

12.00 Lunch

13.00 Gruppdiskussioner – del 2

13.40 Kaffepaus och vernissage

14.30 Återkoppling från fördjupningspassen i plenum

14.45 Samtal: En grön och rättvis global utveckling – två olika perspektiv
Dagens tillväxt sker enligt en ekonomisk modell som inte värdesätter naturens resurser. Hur skulle en alternativ modell kunna se ut och vad krävs för att den ska bli verklighet? Varför har vi låtit det gå så långt och kan vi verkligen tänka om? Diskussion ur ett filosofiskt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
Kate Raworth, ekonom och forskare, Oxford university (via video )
Victor Galaz, deputy director, Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet
Olle Torpman, postdoktor i praktisk filosofi, Stockholms universitet

15.00 Om framtid, hopp och engagemang
För att vi ska nå de Globala målen till år 2030 krävs vilja och engagemang. Vår sista talare har allt detta och har redan hunnit representera Sverige i FN:s Högnivåforum för hållbar utveckling, trots att det bara är tre år sedan han slutade gymnasiet.
Björn Fondén, föreläsare, inspiratör och changemaker

15.15 Summering av dagen
Carin Jämtin, Generaldirektör, Sida

15.30 Slut

Mingel till självkostnadspris i Münchenbryggeriets lokaler
Välkommen att stanna kvar en stund för att fortsätta diskussionerna med gamla och nya bekantskaper.

Tiderna är preliminära. Fler talare tillkommer och programmet uppdateras löpande.

Konferensen hålls på svenska förutom i inslag med de talare som deltar via video. Till årets Utvecklingsforum kommer vi inte att flyga in några talare, för att på så sätt minska miljöbelastningen.

Vill du veta mer om Utvecklingsforum? Läs gärna och se filmerna från fjolårets event.

Anmälan
Utvecklingsforum vänder sig till aktörer inom utvecklingssamarbetet. Konferensen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat. Anmäl dig här senast den 7 oktober. 

Under dagen bjuder vi på förtäring och en lättare vegetarisk lunch. Av miljöhänsyn och för att slippa outnyttjade platser ber vi att du avanmäler dig om du inte kan delta.

För frågor kontakta oss via utvecklingsforum@sida.se

VÄLKOMMEN!


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />