på gång

Vatteneffektivisering – en lönsam affär?

Uppdaterad: 9 mars 2016

När: Tisdag 22 mars  

Tid: 11:30 - 12:30

Plats: Grand Hotel Stockholm

Världssamfundet enades under 2015 om 17 mål för att uppnå global hållbar utveckling till 2030 (Sustainable Development Goals, SDG). För att nå dit krävs det att alla aktörer bidrar. Näringslivet har en stor påverkan genom investeringar och produktion i olika delar av världen.

Vatten är en ändlig resurs. Jordbruks- och textilproduktionen står idag för den största andelen vattenförbrukning i världen och i många länder sjunker grundvattennivåerna kraftigt, vilket påverkar möjligheterna till en hållbar utveckling. Vattenkris är den största risken för hållbar utveckling enligt World Economic Forum, både som förutsättning för liv men också som källa för konflikt om knappa resurser.

Sidas uppdrag är att skapa möjligheter för människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor.  I detta uppdrag samarbetar Sida med olika aktörer – civilsamhälle, myndigheter, forskningsaktörer och näringsliv. SDGs utgör det gemensamma ramverket för samverkan mellan dessa aktörer. SDG nummer 12 handlar om hållbar konsumtion och produktion, vilket kräver ett systematiskt arbete för att minska sociala och miljömässiga negativa konsekvenser av företagens produktion.  Företagens globala värdekedjor utgör en möjlighet och viktiga för att arbeta systematiskt med dessa frågor.

SDG är också utgångspunkten för Swedish Leadership for Sustainable Development – ett nätverk som har initierats av Sida med företag som vill visa ledarskap för hållbar utveckling. Nätverket har utvecklat ett ”Joint Commitment” som bland annat uttrycker företagens ambition att minska den negativa miljöpåverkan i värdekedjan. Ett aktivt erfarenhetsutbyte sker kring lovande erfarenheter och understödjs av forskningsorganisationer som SEI, Stockholm Resilience Center och SIWI.  Några initiativ har materialiserats i konkreta projekt. Somliga av dessa syftar till vatteneffektivisering i värdekedjan, såsom Sweden Textile Water Initiative (STWI), Coffee and Climate samt Better Cotton Initiative (BCI). Dessa samarbeten eller partnerskap syftar till att få till stånd en förändring inom företagens affärsmodell genom hela värdekedjan med syfte att skapa en modell för hållbar produktion.

Välkommen till en diskussion där Sida reder ut begreppen kring vatten, fattigdom och globalt hållbar utveckling, samt hur Sida jobbar tillsammans med näringsliv och organisationer för att uppnå vatteneffektivisering i värdekedjan.

Exempel på frågeställningar

1. Vattnets betydelse för fattigdomsminskning och globalt hållbar utveckling. Sustainable Development Goals.

2. Hur ser strukturen ut i värdekedjan för textil- respektive kaffeproduktion ut? Vilka möjligheter och utmaningar finns idag för att påverka vattenanvändningen i värdekedjan?

3. Hur ska företag i norr kunna påverka företag/fabriksägare i Syd att förändra sin affärsmodell och göra investeringar för att minska vattenanvändningen i textilproduktionen?

4. Hur kan de globala hållbarhetsmålen påverka företags vilja och engagemang för konkret hållbarhetsarbete såsom minskad vattenanvändning i värdekedjan?

5. Vilka incitament behövs för engagera fler företag i arbetet att minska vattenanvändningen i värdekedjan? Hur ska vi uppnå ett paradigmskifte i företags ekonomiska modell så att besparingar i form av globala resurser, såsom vatten, också får ett värde som påverkar investeringar och vinstmodellen?

6. Hur kan stora investerare som Kina och Indien påverkas att göra hållbara investeringar i Afrika?


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />