Collage med sju små bilder på bla publik vid seminarier, panel på scen, folksamling utomhus, en fotoutställning.

Foto: Sida

På gång

Utvecklingsfrågor i Almedalen

Uppdaterad: 7 juli 2015

När: 28 juni -2 juli 2015
Var: Donnersgatan 6, Almedalen
Arrangör: Sida

På Sverige i världen-torget fick de globala utvecklingsfrågorna en plats  under Almedalsveckan. Tillfälle gavs att möta biståndsministern och  att debattera med hållbarhetschefer på stora bolag.

Sverige i världen-torget består av en rad organisationer i samarbete med Sida. Utöver intressanta seminarier med fokus på frågor bortom Sveriges gränser fanns flera utställningar att ta del av på torget. 2015 visades fotoutställningen "Les Femmes i Almedalen" (Kvinna till Kvinna), "Sveriges enda minfält" (FN-förbundet) och "Afrika behöver fler träd!" (Vi-skogen).

I Sidas monter var alla välkommna att prova hur det är att vara på flykt genom att sätta på sig ett par VR-glasögon, något som många passade på att göra - bland annat biståndsminister Isabella Lövin:

Alla utställningarna var öppna under Sverige i Världens öppettider, söndag 28 juni 13:00 – 19:00 och måndag 29 juni – torsdag 2 juli kl. 08:00 – 19:00. Samtliga seminarier webbsändes, och hela programmet finns på Sverige i världen-torgets egen webbplats.

Sidas seminarier

Tisdag 30 juni, Tid: 17:00 - 17:45
Blågult men inte blåögt – hur kan svenskt bistånd motverka korruption?
OBS! Detta seminarium äger rum på Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Se seminariet i efterhand
Läs sammanfattning av seminariet. 

Fattigdom och korruption går ofta hand i hand. Korruption drabbar de fattiga hårdast och är ett hinder för utveckling. Vilken roll kan biståndet spela? Vi tittar på exempel från Tunisien som ligger långt ner på globala korruptionsindex men där många förbättringar har åstadkommits. Vad kan vi lära?

Medverkande: Samir Annabi, President, National Anti-Corruption Agency Tunisien. Molly Lien, Senior Policy Specialist, Sida. Annica Sohlström, generalsekreterare, Forum Syd. Bo Rothstein, professor, Quality of Government Institute. Per Lagerström, moderator, International Legal Assistance Consortium

 

Onsdag 1 juli, Tid: 08:00-09:00
Fordon, gruvor och kläder – hur kan näringslivet bidra till att minska fattigdomen i världen?

Se seminariet i efterhand

Vid seminariet diskuterades det faktum att biståndet inte ensamt kan minska fattigdomen i världen, viktigt är också strömmarna av remitteringar liksom näringslivets investeringar. Vi ska ha näringslivets engagemang och resurser, inte föda det, sade Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Enligt Sara Winroth på Lindex kommer drivet bland leverantörerna när de förstår att hållbarhet är en win-win.  

Idag står näringslivet för drygt 80 % av de totala resurserna till länder i utveckling samtidigt som traditionellt bistånd minskar. Vilken roll ska företagen spela i den nya utvecklingsagendan? Vilket ansvar ligger hos företagen och vilket ansvar hos samhället?

Medverkande:
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida; Malin Ripa, Senior Vice President CSR Management, Volvo Group; Peter Fellman, chefredaktör, Dagens industri; Viveka Risberg, kanslichef, Swedwatch; Sara Winroth, Sustainability manager, Lindex

Onsdag 1 juli, Tid: 09:00 - 09:45
Tar svenskt bistånd religionen på allvar?

Se seminariet i efterhand

Religiös tro är en självklar del av livet för en majoritet av världens befolkning och därmed också i länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete. Religionen påverkar människors sätt att tänka, handla och förstå tillvaron och den genomsyrar kulturer och samhällsstrukturer. Ibland är religionens roll för människor och samhällen en tillgång, ibland ett problem. Att förstå religionens roll och funktion blir alltså nödvändigt för den som har ambitionen att påverka samhällsutvecklingen. Men finns det en tillräcklig förståelse bland svenska biståndsaktörer?

Medverkande: Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida; Eva Christina Nilsson, generalsekreterare, SMR; Maria Andersson, generalsekreterare, RFSU; Johan Gärde, Lektor, Ersta-Sköndal Högskola 

Onsdag 1 juli, Tid:10.00-11.00
Superutvecklingsåret 2015 – vad gör EU för världens fattiga?
OBS! Detta seminarium äger rum på Europa-huset i Almedalen, Strandvägen, H526

2015 är ett avgörande år för global utveckling. Millenniemålen når sitt slut och nya hållbara utvecklingsmål ska antas. Parallellt pågår viktiga förhandlingar inför konferensen om utvecklingsfinansiering och om FN:s klimatavtal. EU-kommissionen har därför utsett 2015 till Europaåret för utvecklingssamarbete. EU är en viktig aktör när det gäller utveckling och fattigdomsbekämpning men inte enbart som biståndsgivare. Unionen formulerar också gemensamma positioner i internationella förhandlingar och politikområden såsom migration och handel påverkar människor långt bortom EU:s gränser. Vårens katastrofer i Medelhavet visar på behovet av att ta gemensamt ansvar för hur unionens politik, kort- och långsiktigt, påverkar människor som lever i utsatthet och fattigdom. EU måste hantera också de grundorsaker som driver människor på flykt. Vilka möjligheter och utmaningar följer med att EU talar med en röst internationellt? Hur kan Sverige påverka EU:s politik för global utveckling?

Medverkande: Annika Söder, Kabinettsekreterare, Utrikesdepartementet, Lars Adaktusson, Europaparlamentariker, (KD), Jytte Guteland, Europaparlamentariker, (S), Bodil Ceballos, Europaparlamentariker, (MP), Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, (M), Peter Sörbom, Policysamordnare, CONCORD Sverige 

Onsdag 1 juli, Tid: 11:00-12:00
Från krig och flyktingkatastrof till fred och utveckling – hur kan vi stödja Syrien och Irak?

Se seminariet i efterhand

Vid seminariet diskuterades de stora utmaningar som krisen fört med sig. För det humanitära biståndet finns stora svårigheter att nå de 5 miljoner krisdrabbade inne i Syrien men samtidigt måste man också redan nu arbeta långsiktigt för att stärka människors kapacitet och motståndskraft. Folke Bernadotte-Akademien hävdade att det inte går att få en militär lösning utan det måste åstadkommas med förhandlingslösningar. FOI konstaterade dock att förvånansvärt få stater har försökt göra något åt situationen med litet resultat.

Kriget i Syrien och Irak är en humanitär katastrof med förödande konsekvenser för en hel region, som påverkar hela världen. 12 miljoner är på flykt. Konflikterna i regionen vävs samman. Koalitionen försöker stoppa IS framfart och illdåd, staterna i Jemen och Libyen riskerar falla samman och kärnenergiförhandlingarna med Iran påverkar också omvärlden.

Hur kan vi förstå utvecklingen? Hur åstadkommer vi konfliktlösning och vilka är möjligheterna för det internationella samfundet? Hur kan Sverige ge stöd för de akuta behoven men också långsiktigt till civilsamhället med skola, sjukvård och demokratiutveckling? Går det att i mitt detta komplicerade krig redan nu bidra till en långsiktigt hållbar återuppbyggnad av det syriska samhället med respekt för internationell rätt och mänskliga rättigheter?

Medverkande:
Ewa Werner-Dahlin, avdelningschef Asien, Nordafrika och humanitärt bistånd, Sida; Sofie Karlsson, expert konfliktlösning, Folke Bernadotteakademin; John Rydqvist, säkerhetspolitisk analytiker, FOI

 

Torsdag 2 juli, Tid: 15:00-16:00
Bistånd, skatter, pensionspengar – vem betalar för hållbar utveckling?

Se seminariet i efterhand

Om två veckor samlas världens ledare i Etiopien för att diskutera hur den nya hållbara utvecklingsagendan som antas av FN i höst ska finansieras. Om inte världens länder kan enas kommer målen att bli svåra att förverkliga. FN har räknat ut att det krävs 4 000 miljarder dollar om året fram till 2030 för att nå de hållbara utvecklingsmålen. I dag saknas hälften av de pengarna. Det som blir resultatet av förhandlingarna i Addis Abeba kommer därför att påverka politiska beslut över hela världen. Hur ska länderna kunna enas? Vilken ståndpunkt har Sverige i förhandlingarna? Hur säkerställer vi att klimatförhandlingarna länkas till nya utvecklingsagendan? Och har privata sektorn ett ansvar?

Jeffrey Sachs, Director, the Earth Institute, Columbia University deltar via videolänk.

Medverkande: Isabella Lövin, biståndsminister; Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida;  Johan Rockström, chef, Stockholm Resilience Center; Niklas Gustafsson, Executive Vice President Corporate Sustainability & Public Affairs, Volvo Group; Peter Sörbom, policysamordnare, CONCORD

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />