Utvecklingsforum 2017

Sten Widmalm, Professor i statsvetenskap, Uppsala Universitet.

Foto: Sida

utvecklingsforum 2017

How local governments can take the lead in fighting anti-democratic movements

Uppdaterad: 23 oktober 2017

Swedish International Centre for Local Democracy, ICLD, arrangerade en workshop med fokus på lokal demokrati. I sessionen deltog Teater Tage Granit, Sten Widmalm och Ana Maria Vargas Falla. Den första delen i workshopen inleddes med en kort filmvisning med bilder från demonstrationsplatser från olika håll i världen.

Den andra delen gestaltades av teater Tage Granit där en borgmästare uppmanade publiken till samarbete i staden och försökte ge betryggande besked till stadens invånare. Transparens och tolerans förespråkades. Teatern speglade borgmästarens politiska vardag med allt från anonyma hot, påtryckningar från företagsledare, oroliga medborgare samt utspel från populistiska ledare som öppet motsätter sig demokratiska värderingar.

Genom gruppdiskussioner kunde deltagarna diskutera hur tolerans och mångfald på lokal nivå uppnås och vilka utmaningar som fanns.

Sten Widmalm om demokratin i världen

Den tredje delen av workshopen bestod av en föreläsning av Sten Widmalm, professor i statsvetenskap på Uppsala universitet. Sten inledde passet med att beskriva den demokratiska kris som världen genomlever idag. En nationalistisk och chauvinistisk våg sveper över stora delar av världen, den bygger på exkludering av människor och leder till ökad polarisering.

För att stärka toleransen i ett samhälle presenterade han ett antal grundförutsättningar som tolerans inom ett samhälle avgörs av. Exempel på detta var utbildningsnivå, födelseperiod, tidig socialisering, religion m.m. Alla dessa behöver samexistera och räcker i sig själva inte som en indikator på hur tolerant ett samhälle är.

Han framhöll det faktum att det idag finns färre demokratier i världen än på 16 år, då alltfler istället är "hybridstater" som håller demokratiska val men som lärt sig att manipulera det politiska systemet till sin fördel.

Citat

"Det verkliga hotet är inte en big bang utan en gradvis försämring."
Sten Widmalm, professor i statsvetenskap, Uppsala Universitet

"Tolerans är en fragil dygd, svår att bygga upp men lätt att rasera."
Sten Widmalm, professor i statsvetenskap, Uppsala Universitet

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />