utvecklingsforum 2017

Panelsamtal: Hur kan Sverige bidra till de Globala målen?

Uppdaterad: 23 oktober 2017

Ulrika Modéer, Parul Sharma och John Howchin medverkade i ett panelsamtal om mänskliga rättigheter och Agenda 2030. Panelsamtalet inleddes med att deltagarna fick ge sin syn på hur vi integrerar mänskliga rättigheter i Agenda 2030 och vilka utmaningar som finns. 

Det som togs upp var främst hur Sverige kan bidra till att de Globala målen nås, att vi måste bli bättre på att rannsaka oss själva och hur företag kan arbeta för att följa hållbara riktlinjer. Ett återkommande ämne som diskuterades var målkonflikter. Deltagarna var eniga om att Sverige måste belysa sina egna målkonflikter och anta utmaningen att leva som vi lär.

Diskussionen i korthet

De mänskliga rättigheterna kan användas för att genomföra de Globala målen. Det är viktigt att aktörer tar hjälp av MR-konventionerna när de jobbar inom sina olika områden.

I Sverige finns utmaningar med målkonflikter. Till exempel är vapenexport inte förenligt med många mål. Vi måste bestämma oss för vilka målkonflikter vi tolererar, och vilka vi inte tolererar. För att arbeta med målkonflikterna menade panelen att de måste synliggöras.

Företag borde jobba mer med Ruggie-principerna. Ruggie-principerna är FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter, och som hjälper företag att jobba med mänskliga rättigheter på ett mer strukturerat sätt, samt gör det lättare för företag att prioritera. Det krävs att företag och organisationer går igenom och ser över vad de själva kan påverka. Företag kan även använda principerna för att jobba med de Globala målen.

Det krävs ett folkbildningsarbete. Det är en liten grupp där ute som känner till Agenda 2030, men Agendan behöver lyftas för att uppmuntra mer kritisk tänkande. Vi måste informera våra unga om vad som avses med Agenda 2030.

Det är viktigt att inte minska det kritiska tänkandet. Det finns risker när civilsamhället samarbetar med näringslivet. Civilsamhället får inte kliva in i värmen för mycket utan hela tiden behålla sitt vakande öga.

Den svenska ambitionsnivån vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati är högre än målen. Sverige är ett av de länder som kan driva diskussion och utveckling och gör det redan idag.

Citat

"Näringslivet behöver råd och det finns mycket kompetens som vi har byggt in i det svenska utvecklingsarbetet, men det gäller självklart att kunna hålla blicken klar." Ulrika Modéer, Statssekreterare hos Isabella Lövin

"Ett av våra uppdrag är att göra en nulägesanalys av Sverige. För att förstå Agenda 2030 måste man göra en undersökning av hur man själv mår." Parul Sharma, Ordförande i Agenda 2030-delegationen och människorättsjurist

"Vi måste titta på hur svenska företag efterlever UN Guiding Principals. Vi är föregångare när det gäller att ha flera principer, men sen ska de ju följas också." John Howchin, Generalsekreterare, AP-fondernas etikråd.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />