utvecklingsforum 2017

Birgitte Feiring: Finns det plats för mänskliga rättigheter i Agenda 2030?

Uppdaterad: 23 oktober 2017

Birgitte Feiring, Danish Institute of Human Rights, höll ett anförande om hur mänskliga rättigheter går hand i hand med de Globala målen och inspirerade publiken till att jobba med Agenda 2030 och mänskliga rättigheter på nya sätt. Genom system och struktur kan vi systematiskt jobba för att uppnå mänskliga rättigheter och på så sätt också uppnå de Globala målen.

Mänskliga rättigheter ligger till grund för nästan alla av de Globala målen. Vi har en unik möjlighet att adressera många av de problem vi har diskuterat under Utvecklingsform 2017. Men det är en utmaning att tänka nytt. Vi måste få våra regeringar, organisationer och institutioner att jobba på ett annat sätt. Vi måste även förändra våra egna liv.

Många har frågat Birgitte varför vi ska ha de Globala målen istället för lagar och regler. I Danmark har DIHR (Danish Institute of Human Rights) skapat en databas där man ser hur målen samspelar med lagar och regler för mänskliga rättigheter. 155 av 169 delmål innehåller lagar och regler. Detta måste lyftas för att folk ska se att mänskliga rättigheter och de Globala målen hör ihop. Det måste skapas en förståelse för målen. Genom databasen kan den som vill också få ut information om hur olika mål når olika grupper av människor. Läs mer här.

Genom att inkludera de Globala målen i sitt arbete blir det lättare för samhällsaktörer att prioritera, se sammanhang, effektivisera, skapa medverkan och inkludering samt att förutspå önskade resultat.

Det är positivt att mänskliga rättigheter inte har ett eget mål eftersom varje mål i sig tar upp mänskliga rättigheter. Detta skapar en stor möjlighet för MR-arbetet.

Citat

"Utan mänskliga rättigheter, ingen hållbar utveckling – och vice versa." Birgitte Feiring, Chief Adviser for Human Rights and Development, Danish Institute of Human Rights

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän