Utvecklingsforum 2017

Shahira Amin och Peter Weiderud

Foto: Sida

utvecklingsforum 2017

Kampen för det fria ordet efter den arabiska våren

Uppdaterad: 23 oktober 2017

Peter Weiderud inledde passet med att presentera Svenska institutet i Alexandria som skapades som ett svar på ett behov av dialog mellan öst och väst. Han berättade även om institutets arbete med yttrandefrihetsfrågor i regionen och där Egypten kanske är det mest drastiska exemplet efter den arabiska våren där yttrandefriheten drabbats hårt.

Under den arabiska våren arbetade Shahira Amin som programledare och biträdande chef för den statliga engelskspråkiga tv-kanalen Nile-TV samt som frilansande journalist på CNN. När cheferna förbjöd henne att rapportera om de folkliga protesterna på Tahrirtorget 2011 sa hon upp sig i protest.

Mubarak-regimen föll 2011 och i några månader direkt efter revolutionen rådde en större frihet för landets journalister. Överraskande för Shahira Amin var att det rådde stor frihet att rapportera under tiden som islamistregeringen hade makten. Under den tiden gjorde hon reportage om muslimer som konverterat till kristendom och situationen för HBTQ-communityn i landet, något som tidigare varit otänkbart. Men när censuren kom tillbaka i och med militärens maktövertagande bestämde hon sig återigen för att sluta.

Shahira Amin beskrev klimatet för landets journalister som repressivt och farligt, speciellt för kvinnliga journalister. Även människorättsförsvarare, dissidenter, islamister och oppositionspolitiker lever farligt, och såväl akademiker som kulturarbetare fängslas. Situationen är katastrofal och påverkar alla i samhället.

Nätverk för kvinnliga journalister

Shahira Amin berättade stolt om det nätverk för kvinnliga journalister – Women Media Network, som hon har skapat för att ge kvinnliga journalister ett moraliskt, juridiskt och professionellt stöd för att kunna utöva sitt arbete. Detta nätverk ger henne hopp om framtiden och trots den mycket negativa utvecklingen i landet var Shahira Amin optimistisk inför framtiden. Speciellt optimistisk var hon över dagens unga generation och de få oberoende rösterna i Egypten som kämpar för det fria ordet.

Hon framhöll också vikten av att det internationella samfundet och Sverige kan bidra och hjälpa dessa kvinnliga journalister genom att starta initiativ och stödja deras journalistiska arbete. Detta kan ske främst genom utbildning och erfarenhetsutbyten men inte finansiellt eftersom det numera är olagligt att ta emot utländsk finansiering.

Citat

"Det är svårt att vara journalist i Egypten men ännu svårare att vara kvinnlig journalist."
Shahira Amin, frilansjournalist, Egypten

"Idag är mer än 400 webbsidor blockerade i Egypten."
Shahira Amin, frilansjournalist, Egypten

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän