Thomas Carothers: Hur går det med demokratin i världen?

Uppdaterad: 20 oktober 2017

Thomas Carothers från den USA-baserade tankesmedjan Carnegie Endowment for International Peace berättade om hur det står till med demokratin i världen och vad vi kan göra för att stärka den. Sidas verksföreträdare för demokrati och mänskliga rättigheter, Per Nordlund, deltog i ett avslutande samtal.

Thomas inledde med att ställa en fråga till publiken: kommer demokratin i världen att ha förbättrats eller försämrats om tio år? De flesta svarade att den kommer vara ungefär på samma nivå eller bättre än idag. Thomas menade att detta var en mer positiv bild än i de flesta andra länder han föreläst i.

Globalt har demokratin expanderat de senaste 25 åren. Stora förändringar har snabbt skett i flera länder. Det som hjälpt demokratiseringen var ofta kollaps av både kommunistiska och högerextrema system men också ekonomisk utveckling, ny teknologi och lyckade exempel från andra länder att kopiera.

Vi ser en utveckling som planat ut

Idag är demokratin i världen under förändring. Många länder har problem med dåliga statsskick, dåligt styre och korruption. Det finns en stor klyfta mellan fattiga och rika och vissa länder är otroligt instabila. Den arabiska våren har blivit en besvikelse och utvecklingen har gått åt fel håll. I USA pratar presidenten illa om media som anklagas för att vara partisk och även västvärlden ser vi en oroande utveckling, till exempel i Polen och Ungern.

Det finns enligt Thomas Carothers fyra orsaker till att demokratisering misslyckas. Det första är att länderna inte har en stark grund att bygga på – de har svaga institutioner och låg socioekonomisk grund. Det andra är att den ekonomiska krisen gjort människor sårbara och arga. Den tredje anledningen är den teknologiska utvecklingen som gjort det enklare för ledare att manipulera och övervaka människor. Den fjärde och sista anledningen är kampen mot terrorism som gjort att stater ser anledningar att öka användningen av hårda metoder och övervakning.

Så förflyttar vi oss framåt

Men vi ser också en positiv utveckling, till exempel att civilsamhällets kraft aktiverats över världen och att fler länder går framåt inom jämställdhet. En tyst revolution sker, och den negativa utvecklingen är troligtvis bara en utplaning. Demokratin i världen är verkligen inte över. I Europa har vi just nu problem men demokratin vilar ändå på en stabil grund.

För att förflytta oss framåt måste vi fortsätta jobba för demokrati – vi får inte ge upp. Men vi måste ändra våra arbetssätt. Västvärlden måste samarbeta med andra länder på ett annorlunda sätt. Vi kan inte längre ha en en-sidig relation till våra fattigare samarbetsländer. Västvärlden har också problem och måste lära sig att samarbeta och förstå att kunskap rör sig i båda riktningar. Länder måste arbeta tillsammans och lära av varandra.

 Citat

“Om någonting är svårt försöker du ännu mer. Det är därför vi är här.” Thomas Carothers, Senior Vice President for Studies, Carnegie Endowment for International Peace

”Människors engagemang för demokrati går inte ned. Även om vi ser en nedmontering av demokratin på ett strukturellt plan, vill människor fortfarande ha demokrati.” Per Nordlund, Verksföreträdare, demokrati och mänskliga rättigheter, Sida

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän