Utvecklingsforum 2017

Carin Jämtin hälsade välkommen till Utvecklingsforum 2017

Uppdaterad: 20 oktober 2017

Carin Jämtin inledde sitt tal med att välkomna alla deltagare till Utvecklingsforum 2017. Hon poängterade att Utvecklingsforum 2017 likt tidigare år är tänkt att ge nya idéer, kunskap, inspiration och kontakter med nya och gamla aktörer och organisationer. 

I år fokuserar Utvecklingsforum på demokrati och mänskliga rättigheter. Idag ser vi en försämring i många länder för det demokratiska utrymmet. Det minskade utrymmet påverkar människors möjlighet att påverka sin verklighet. Mänskliga rättigheter hotas på många sätt runtom i världen men Carin uppmanade publiken att komma ihåg att detta också är en tid då många vill förbättra och stärka de mänskliga rättigheterna.

Hon betonade att demokrati och mänskliga rättigheter är ett vitt begrepp. Det är miljökämpar som förföljs, kvinnor som inte får uttrycka sina åsikter, politiska partier som inte kan verka, journalister som förföljs och forskare som inte ges möjlighet att verka fritt.

Carin Jämtin beskrev hur Sida använder ett brett perspektiv på Agenda 2030 och att alla aktörer måste vara med för att uppnå de 17 Globala målen. Samarbete och dialog är viktigt men vi behöver också förändra vårt arbetssätt för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter framöver.

Carin påminde också om att den 17 oktober är den internationella fattigdomsdagen, och att det därför känns både rätt och viktigt att diskutera både de fattigas perspektiv och rättighetsperspektivet som är grunden för svenskt bistånd.

Citat

”Vi lever i en tid av utmaningar och negativa förändringar men också i en tid då många vill göra saker och ting bättre och stärka de mänskliga rättigheterna.” Carin Jämtin, Generaldirektör, Sida

”Vi ska komma ihåg just rättighetsordet i SRHR, för det handlar om just kvinnors och flickors rätt till sin egen sexualitet, kropp och sin egen framtid.” Carin Jämtin, Generaldirektör, Sida

”Demokratisk dialog kräver samspel och diskussioner. Vi ska diskutera utmaningar och arbetssätt, hur man ska stärka mänskliga rättigheter och demokrati framöver” Carin Jämtin, Generaldirektör, Sida


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän