Utvecklingsforum 2017

Foto: Sida

utvecklingsforum 2017

Dialog mellan arbetsgivare och anställda som verktyg för mer demokrati

Uppdaterad: 23 oktober 2017

Social dialog som verktyg för mer demokrati diskuterades i ett fördjupningspass med Gun Eriksson Skoog, Sofia Svingby, Mats Svensson och Petter Ejhed.

Fördjupningspasset inleddes med att Gun Eriksson Skoog, Ämnesföreträdare Sida, satte in begreppet social dialog i ett sammanhang. Gun utgick från ILOs definition av social dialog och underströk att det är ett centralt verktyg för att uppnå målsättningar med svenskt bistånd. Social dialog har även givits en roll inom det nya biståndspolitiska ramverket i Sverige. Från Sidas del nämner Gun att man arbetat med social dialog under lång tid, men att det inte alltid gått under denna benämning.

Fördjupningspassets övriga deltagare hade bjudits in för att redogöra för ett konkret exempel på social dialog – Swedish Workplace HIV/AIDS Programme (SWHAP).

Verktyg för dialog - SWHAP i Södra Afrika

Sofia Svingby, Chef för ansvarsfullt företagande på Atlas Copco, är också ordförande för SWHAP som är ett Public Private Partnership–samarbete för att lösa ett gemensamt problem – HIV och AIDS i länder i Södra Afrika. När programmet startades utgick man från hur arbetsplatsen kan vara en del av lösningen för HIV/AIDS-epidemin. Verktyg för dialog var centralt i detta arbete, och efter 13 år finns detta program nu på 400 företag i 11 länder.

Projektet är ett bra exempel på social dialog i praktiken, menar Sofia. Projektet anpassas utifrån lokala behov och utifrån dessa behov får man som företag delfinansiering under tre år. Merparten av anslutna företag har fortsatt med programmet efter att delfinansieringen har upphört.

På IF Metall såg man problemet med HIV/AIDS och den stora omsättningen av anställda och fackföreträdare på företag. De såg den humanitära katastrofen och ville verka för att skapa långsiktigt lönsamma företag. Mats Svensson, Internationell sekreterare på IF Metall, menade att det som är unikt i SWHAP är just partnerskapssamverkan. När den högsta ledningen tillsammans med fackrepresentanter går och testar sig så gör det skillnad – det har bland annat minskat stigmatisering av smittade.

IF Metall har satsat på kunskapsuppbyggnad om hur sjukdomen smittar – och programmet har lett till spridningseffekter i form av information till familjer och samhällen runt den personal som deltagit i programmet. Det har uppstått en spridningseffekt under resans gång, inledningsvis omfattade projektet svenska företag – men nu har projektet även spridit sig till andra företag samt ner i produktionsleden.

Petter Ejhed, Programme Manager på Näringslivets Internationella Råd (NIR), förklarade att de arbetar med att utveckla arbetsgivarorganisationer på tillväxtmarknader. Han menade att en utmaning är att det inte alltid finns en motpart på den fackliga sidan i länder där NIR är aktiva och att det därför blir viktigt att arbeta på olika nivåer. Ibland har inte fackorganisationerna heller mandat att driva frågor i social dialog.

Citat

"Den allra mest grundläggande faktorn i detta program är att skapa förtroende på arbetsplatsen, och för att möjliggöra detta behövs visuellt ledarskap. Om vd:n ställer sig först i kön för att testa sig för HIV/AIDS, så följer andra efter." Sofia Svingby, chef för ansvarsfullt företagande, Atlas Copco

"Vi vill ha trygga jobb och trygga anställningar, ett av problemen är att brister i lagstiftningar gör att regeringar inte kan förse sina marknader med sådana anställningar." Mats Svensson, Internationell sekreterare IF Metall

"Grunden i demokrati är att bryta olika idéer mot varandra, detta är ett sätt att bygga upp strukturer och forum där detta kan ske." Petter Ejhed, Programme Manager, Näringslivets Internationella Råd (NIR)

"Man får bygga på det som redan fungerar, och när man lyckas komma längre ned i supply chain kan man även nå den informella sektorn." Gun Eriksson Skoog, Metod-/Ämnesföreträdare sysselsättning, Sida

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän