utvecklingsforum 2017

Politiska partier i ett förändrat landskap

Uppdaterad: 23 oktober 2017

I ett seminarium om korruption, populism och förändrade samhällsvärderingar diskuterade Thomas Carothers, Per Nordlund, Anna Sundström, Martin Ängeby och Jorge Valladares hur politiska partier ska kunna ta sig an det förändrade landskapet.

Moderator Helena Bjuremalm inledde fördjupningspasset med att fastslå att politiska partier numer tenderar att tillhöra de organisationer som människor känner minst tillit till, enligt Transparency International med flera. Samtalet startade därefter med att Thomas Carothers poängterade att precis som politiska partier har svagt förtroende världen över så finns det två institutioner som på samma vis åtnjuter högt förtroende i merparten av världens länder; militär och religiösa organisationer.

Diskussionen i korthet

Den nedåtgående trenden för engagemang i politiska partier är inte ett nytt fenomen utan har pågått i många länder sedan 40 år tillbaka. Politiska partier uppfattas ofta som mer intresserade i den egna organisationen snarare än att de drivs av samhällets utveckling. Samtidigt fastslås att det finns en rad exempel på partier som är över 100 år gamla och fortfarande välmående som organisationer. Den starka framväxten av civilsamhället under senare delen av 1900-talet var i många fall en motkraft till de traditionella partierna som samtidigt började tappa medlemmar.

Trender som går i motsatt riktning just nu är att människor världen över känner till mer om politik nu än någonsin tidigare samtidigt är missnöjet med politik mer högljudd givet att det finns fler kanaler och arenor att yttra denna kritik inom. Faran med tillitsproblemen för politiska partier är att det blir en grogrund för dåliga alternativ så som exempelvis en stark militärmakt som trycker undan demokratiska element.

Citat

"Anledning till att det demokratiska utrymmet krymper är att civilsamhället har varit för effektivt."
Thomas Carothers, Senior Vice President for Studies, Carnegie Endowment for International Peace

"Lokalstyret bidrar till ökad tillit och tilltro till politiska partier."
Per Nordlund, Verksföreträdare demokrati och mänskliga rättigheter, Sida

"Att driva en tuff antikorruptionsagenda i nya demokratier är tufft och påfrestande som politiskt parti."
Anna Sundström, Generalsekreterare, Olof Palme International Center (OPC)

"Drivkraften för politiska partier är att styra våra liv, därför måste vi ifrågasätta och utmana partierna."
Martin Ängeby, Generalsekreterare, Swedish International Liberal Centre (SILC)

"Vi ser nu hur politiska partier lär sig hur de kan vara mer budskapsfokuserade och bygga rörelser."
Jorge Valladares, Senior Programme Manager, International IDEA


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän