Utvecklingsforum 2017

Foto: Sida

utvecklingsforum 2017

Mänskliga rättigheter och företagens roll

Uppdaterad: 23 oktober 2017

Sessionen som arrangerades av Naturskyddsföreningen och Swedwatch handlade om det krympande utrymmet för miljö- och människorättsförsvarare, företagens roll och ansvar och hur utvecklingen kan brytas. 

Moderator Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, inledde med att sätta ramarna för nuläget – mord, hot, trakasserier och förföljelse av miljö- och människorättsförsvarare ökar vilket inskränker och minskar det civila samhällets utrymme. Inledningen följdes av en diskussion kring näringslivets möjligheter och ansvar för att motverka utvecklingen och stötta människorättsförsvarare.

Panelen fastslog tidigt att företag kan och borde hjälpa mer, särskilt då behovet av stöd är större än någonsin.

Seminariet i korthet

Tommy Garnett lyfte exploateringen och miljöförstöringen i Västafrika som ett exempel på hur strävan efter ekonomisk tillväxt utan hållbarhet i fokus skövlar skog, utarmar land och inskränker befolkningens rätt. Så kallade biologiska hotspots (Biodiversity hotspots) hotas, vilket påverkar hela det ekosystem vi är beroende av. Regeringar försöker kick-starta ekonomin och maximera affären vilket leder till att reglering och kontroll över företagens arbete i regionerna blir lidande, något som direkt påverkar såväl ekologi som civilsamhälle. Tommy Garnett lyfte sin egen organisation som ett bra exempel på när civilsamhälle, privat- och offentlig sektor gått samman för att bevara och skydda biologiska hotspots: CEPF (The Critical Ecosystem Partnership Fund).

Jonah Wigerhäll berättade om H&M:s arbete med att förbättra och tillgodose arbetstagares rättigheter i de cirka 2 000 fabriker som H&M köper sina produkter från världen över. Organisationen arbetar i huvudsak med fackföreningar och implementerar sin hållbarhetsstrategi via sina produktionskontor, genom program och internationella policys. Men H&M arbetar också till viss del ad-hoc och finns på plats för att lösa eller förhandla när situationer uppstår. Jonah Wigerhäll efterfrågar en generell höjning av ribban och välkomnar en samstämmig internationell lagstiftning som ställer krav på företagen.

Gabrielle Gunneberg menar att företag inte är människorättsförsvarare, men att de har en viktig roll att spela, en roll som många idag avstår ifrån. Via dem och via andra kan människorättsförsvarare förlänga sitt arbete och nå bredare för att inspirera andra att engagera sig. Samtidigt betonade hon att det inte är lätt att samarbeta och att företagen behöver ha tålamod. Idag saknas den länk mellan företag och civilsamhälle som behövs för att kunna arbeta sida vid sida, vilket försvårar arbetet.

Théo Jaekel påpekade att företag kan arbeta med mänskliga rättigheter på olika nivåer; direkt, genom tredje part eller indirekt genom att ändå vara länkade till andra i den kontext de befinner sig i. Théo Jaekel lyfte även att företag som ofta kalkylerar risk och prioriterar insatser på högriskområden borde prioritera människorättsförsvarare och mänskliga rättigheter högst, eftersom den allvarligaste konsekvensen är att dessa annars mördas. Han ser redan nu en förändring på området men efterfrågar också en bättre lagstiftning som sätter ribban högre. Samtidigt menar Théo Jaekel att företag och organisationer kan gå ännu längre eftersom det i längden kommer att vara bra för kärnverksamheten.

Citat

"Sanningen gör ont, och det är vad människorättsförsvarare gör, de säger sanningen."
Tommy Garnett, The Critical Ecosystem Partnership Fund Investment in the Guinean Forests of West Africa

"Företag kan och borde göra mer och internationella organisationer kan bidra för att få företag att nå fram." Gabrielle Gunneberg, Institutional Relations, Civil Rights Defenders

"Vi måste verka för fundamentala rättigheter inom industrin för annars skadas vår affär i slutändan."
Jonah Wigerhäll, Social Sustainability Business Expert, H&M

"Oavsett hur väl länder respekterar mänskliga rättigheter så har stater fortfarande ansvaret att värna om mänskliga rättigheter inom deras verksamheter."
Théo Jaekel, Senior Specialist Human Rights and Supply Chain, Vinge

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän