utvecklingsforum 2017

Kampen mot våld, patriarkala värderingar och förtryck

Uppdaterad: 23 oktober 2017

Sessionen om kvinnorättsförsvarare och deras utmaningar i arbetet arrangerades av Kvinna till Kvinna och modererades av Lena Ag. I samtalet deltog Gégé Katana Bukuru och Fanna Ndow Norrby som på olika sätt och i olika kontexter arbetar mot patriarkala värderingar och förtryck. De delade med sig av gripande berättelser och insikter till publiken.

Årets Per Anger-pristagare, Gégé Katana Bukuru, gav publiken en inblick i hur det är att vara kvinnorättskämpe i Demokratiska Republiken Kongo, om utmaningarna men också om de framsteg som sker och de samarbeten och systerskap som uppstår i arbetet för kvinnors rättigheter.

Fanna Ndow Norrby berättade om hur hon i sin kamp mot rasism väljer att fokusera på åskådaren och inte de rasistiska och nazistiska grupperna i sig. Hon berättade om hur hennes arbete med Instagramkontot @svartkvinna började, och hur hon och många fler fått större insikt i den rasism som finns i Sverige.

Ett återkommande tema i samtalet var det mod som krävs av kvinnor för att höja sina röster och slå tillbaka mot rasism, patriarkala strukturer och våld.

Samtalet i korthet

Vi ser ett ökat tryck inom det civila samhället vars utrymme krymper men i DR Kongo pratas det om ett stängt utrymme. Nyligen sköts presidentvalet upp vilket leder till fler oroligheter och sammandrabbningar och kvinnorna är de som drabbas hårdast. Världen måste komma tillrätta med situationen och påtryckningar måste komma utifrån.

Genom organisationen Solidarity of Activist Women for Human Rights (Sofad), arbetar Gégé och andra kvinnor för att motverka våld och oroligheter i DR Kongo. Genom att identifiera nyckelpersoner i konflikter försöker de samtala om fred och lösningar. Kvinnor uppmanas, förutom att prata med makthavare, att prata och påverka sina män och sina familjer.

För att hantera våld och hot mot kvinnor har Sofad skapat ett nätverk – Rien Sans Les Femmes. Nätverket utgör ett varningssystem och finns på plats ute i byar och i affärscentra där kvinnor kan meddela sig med och varna varandra. Det har också ett nätverk av andra organisationer som hjälper varandra och tipsar om vad som händer och är på gång. Om Sofad inte kan utföra det de vill själva så vänder de sig till internationella organisationer. Det finns även en liten grupp kvinnor i parlamentet som hjälper nätverket.

Hot och trakasserier är något som i början skrämde Fanna Ndow Norrby i sitt arbete och hon startade först kontot @svartkvinna anonymt. Nu är hon inte anonym längre. Hon har fått utstå hotfulla kommentarer och hemska bilder men berättade att hennes arbete är värt det. Genom att rikta sig till åskådare och inte rasistiska grupper menade Fanna att hoten inte är lika omfattande längre.

Dagens digitalisering skapar större möjligheter för gränsöverskridande samarbeten. Fanna Ndow Norrby drar stor nytta av att kunna dela med sig av erfarenheter och få kunskap av andra kvinnor runt om i världen, de kan dela argument och behöver inte uppfinna hjulet på nytt.

I Sverige är det ett problem att vi pratar om detaljer när vi diskuterar rasism. Vi borde diskutera normalisering av rasism genom att fokusera på ideologi och aktivism.

Citat

"Vi vill inte känna rädsla i våra hjärtan. Vi använder oss av mjuk diplomati. Vi försöker uppbringa mod att bege oss till makthavare. Vi vill inte att man använder vapen, vi vill inte ha våld, vi vill inte ha blodbad. Vi försöker mobilisera och rikta oss direkt till enskilda personer." Gégé Katana Bukuru, Kvinnorättsförsvarare, Årets Per Anger-pristagare, SOFAD, DR Kongo

"Vi behöver stöd för att veta att vi inte står ensamma i Demokratiska Republiken Kongo. Vi efterfrågar fortsatt stöd, och vi vill att er regering verkar för att det hålls ett val i Kongo. Det är också viktigt att vi verkar för att Demokratiska Republiken Kongo förblir ett land och inte splittras upp." Gégé Katana Bukuru, Kvinnorättsförsvarare, Årets Per Anger-pristagare, SOFAD, DR Kongo

"Man pratar om att inte säga n-ordet istället för att diskutera konkret hur man ska minska rasismen i samhället. Terrordådet i Somalia till exempel. Det har knappast uppmärksammats. Journalister brukar gömma sig bakom närhetsprincipen, men den handlar inte bara om geografiska avstånd. Närhetsprincipen måste ju också appliceras på att vi har många från Somalia i Sverige." Fanna Ndow Norrby, Författare och journalist, driver Instagramkontot @svartkvinna


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän