Panelen diskuterar hur de globala utvecklingsmålen ska finansieras.

Paneldebatt med Jesse Griffiths, Jens Magnusson, Annika Sundén, Jens Magnusson och Anders Olofsgård ledd av moderator Per Grankvist.

Foto: Peter Sincic

Utvecklingsforum 2015

Summering Pass 4 - Så ska målen finansieras

Uppdaterad: 19 oktober 2015

Om utvecklingsfinansieringens roll och hur gåvobiståndet bäst kan användas. Hur ska skattebasen stärkas och vad krävs för att öka investeringarna i fattiga länder?

Cirka 4 500 miljarder dollar behövs årligen för att finansiera de globala målen som satts upp. Det samlade biståndet är endast 1/30-del av det som krävs. Sessionen om finansieringen rörde sig mycket runt var pengar ska komma från och inte minst hur de gör mest nytta.

Det var enighet om att man måste ha ett fungerande skattesystem och bra revision så att pengar kommer fram till den offentliga sektorn och inte försvinner ner i fel fickor. Dessutom att åtgärder som skapar sysselsättning ger bäst effekt. I frågan om privat kapital och vilken roll den spelar rådde viss oenighet där framför allt Jesse Griffiths menade att man överskattar nyttan med privata investeringar.

Biståndseffektivitet, mer lokalt ägarskap och ökad transparens är viktiga faktorer för att pengarna ska göra nytta.

I korthet, följande ämnen diskuterades

  • Viktigt är att utvecklingsländernas har fungerande indrivning av skatter och kontroll av bolag så att pengar kommer till den offentliga sektorn.
  • Bistånd är inte bara fattigdomsbekämpning utan även medel för att skydda de mänskliga rättigheterna.
  • Privat kapital som levererar avkastning kan bli en allt viktigare finansiering för utvecklingsländer. Pensionsstiftelser är tänkbara finansiärer.
  • Summan pengar som diasporan skickar till sina gamla hemländer är tre gånger större än biståndet.      Transaktionskostnader är höga (10-15 procent) och måste hållas ner.
  • Satsningar på infrastruktur görs till största delen med kapital från den egna offentliga sektorn eller med lån, utländska investerare kommer först när infrastrukturen är på plats.

Några citat från sessionen

“Det finns lite bevis för att privata investeringar är bra bistånd, mycket av det går till medelinkomstländer och ytterst lite till nödvändig infrastruktur”.

Jesse Griffiths, director Eurodad, European Network on Debt and Development

 

“Det går inte att bara räkna med att privata filantroper ska ge bort pengar, vi måste ha kommersiella investeringar som lockar kapital, och för att vara hållbara krävs att de har god avkastning”

Jens Magnusson, privat- och välfärdsekonom, SEB

 

“På grund av skatteflykt, skattundvikande och dysfunktionell skattepolitik försvinner mycket kapital som skulle kunna användas till att utveckla länderna.”

Penny Davies, policyrådgivare utvecklingsfinansiering, Diakonia

 

”Man slösar bort biståndsmedel om det går till områden dit privat kapital ändå söker sig – det leder bara till högre vinster i företagen.”

Anders Olofsgård, Deputy Director, Stockholm Institute of Transition Economics.

 

”Det finns många pensionsfonder som letar efter bra och hållbara investeringar – de kan också bidra till att uppfylla målen”.

Annika Sundén, chefsekonom Sida


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />