Biståndsminister Isabella Lövin svarar på frågor från publiken

Biståndsminister Isabella Lövin svarar på publikfrågor

Foto: Peter Sincic

utvecklingsforum 2015

Summering Pass 2 - Svensk utvecklingspolitik

Uppdaterad: 19 oktober 2015

Hur påverkar den globala utvecklingsagendan Sveriges utvecklingssamarbete? Vilken är Sveriges nya roll internationellt och var kan vi ta lead?

Isabella Lövin, Biståndsminister
Monica Asuna, Regeringsrepresentant Kenya
Sofia Arkelsten, Moderat ledamot i riksdagen och Utrikesutskottet
Micah Grzywnowicz, Internationellt sakkunnig, RFSL
Kerstin Sahlin, Huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet samt professor i företagsekonomi, Uppsala Universitet
Björn Risinger, Generaldirektör Naturvårdsverket

Sessionen tog sin utgångspunkt från såväl det som händer inom som utanför Sveriges gränser. Biståndsminister Isabella Lövin tog sin utgångspunkt i Bolivia där hon nyligen besökt människor som konkret ser klimateffekterna. En glaciär som nu bara är vit på toppen och där om trettio år all is är borta. Lövin och många andra betonade att världen är global och att det därför inte är en dag för tidigt som vi har globala mål för att förhindra klimatförändringar, krig och konflikter.  Ett arbete som inte enbart ska föras av regeringar utan lika mycket av det civila samhället och näringslivet. Dialog, partnerskap och långsiktigt – det är de nödvändiga komponenter att genomför agenda 2030. Tyvärr pekar mycket på att utrymmet för det civila samhället krymper i många länder.

I korthet, följande ämnen diskuterades

  • Sveriges roll är att bidra till de 17 globala målen för hållbar utveckling och där har vi en stor verktygslåda att använda och goda förutsättningar att lyckas.

  • Grundorsakerna till de flesta missförhållanden som råder är krig och konflikter. Sverige ska satsa på de allra fattigaste och sköraste länderna.

  • Trots vackra deklarationer som världen enas kring får det civila samhället en allt mer begränsande roll i många      länder. En oroväckande trend.

  • Utan bra kunskap finns ingen plattform för effektiva åtgärder. Det är viktigt att driva obekväm forskning och att      myndigheter tar fram statistiska underlag till politiken.

  • Länder som inte längre är de allra fattigaste får minskade anslag, men det innebär inte att utmaningarna försvinner även i dessa områden.

Några citat från sessionen

“Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bromsa klimatförändringarna.”

Isabella Lövin, biståndsminister

 

”Vi har stora utmaningar i att minska de stora inkomstgapen i landet.  Det som också påverkar vår utveckling är terrorister som kommer in från Somalia”.

Monica Asuna, regeringsrepresentant från Kenya.

 

“Jag är jurist och gillar struktur och att det man utför ska vara mätbart. Vi moderater tycker i dessa frågor i det mesta likadant som regeringen i stort. Och det finns ett stort värde att vi har en bred politisk enhet.

Sofia Arkelsten, moderat ledamot i riksdagen och utrikesutskottet

 

“Det är inte alla som är glada är nöjda med inblandning av det civila samhället - 96 stater inför nu lagar som förhindrar de civila samhällets påverkan och inflytande.”

Micah Grzywnowicz, Internationellt sakkunnig, RFSL

 

“Jag blir uppmuntrad av att alla talar om kunskapsbaserat arbeta för att nå målen och att det inbegriper obekväma sanningarna. Sverige är där ett föredöme - vi gör mycket obekväm forskning i här.

Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet samt professor i företagsekonomi, Uppsala Universitet

 

“Vi har talat om en miljöpolitik med fokus på hur bra det ska vara i Sverige, och senare även vårt ekologiska fotavtryck. Nu måste det vidgas till att handla om hela planeten.”

Björn Risinger, Generaldirektör Naturvårdsverket


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />