Skolbarn vid toalettbyggnaderna som myndigheter har lovat att färdigställa efter att representanter från HUDUMA uppmärksammat brister.

Foto: Linda Essner

Tidigare evenemang

Utvecklingsforum 2015 – 16 oktober

Uppdaterad: 29 september 2015

När: Fredagen 16 oktober
Tid: 9.00-16.00
Plats: Stockholm City Conference Centre Folkets hus, Barnhusgatan 12-14 (t-bana T-centralen.)

Välkommen till heldag om nya globala mål!

Världens ledare har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. De kommande 15 åren ska de fokusera på att utrota extrem fattigdom och hunger, bekämpa ojämlikhet och orättvisa samt motverka klimatförändringar och miljöproblem. För att lyckas med dessa utmaningar behöver vi agera tillsammans. Men hur ska vi samarbeta? Vad krävs för att nå resultat? Och vad betyder den nya globala utvecklingsagendan för Sveriges utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik?

Välkommen till höstens stora event och startskottet för en årlig mötesplats för utvecklingsfrågor. Det blir en heldag med inspirerande talare, gemensamma diskussioner och fördjupad kunskap om den nya globala utvecklingsagendan. Eventet anordnas av Sida, i samarbete med representanter för UD, civilsamhällesorganisationer och näringslivet, i samband med internationella fattigdomsdagen.

En mängd intressanta talare är nu klara och programmet fastställt. Se nedan.

Jag hoppas vi ses där!

Hälsningar Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör Sida

#utvforum15

Program - Utvecklingsforum 2015 :

9.00 De nya globala målen, dess betydelse och vägen
dit

Johan Rockström, Executive Director, Stockholm Resilience center
Elizabeth Stuart, The Overseas Development Institute (ODI)
Sarah Mc Phee, Senior Advisor Sustainability, Storebrand AS
Maria Teresa Lauron, chairperson,CSO partnership for development effectiveness
Monica Lorensson, policy- och påverkanschef, Plan
Magnus Magnusson, Bill & Melinda Gates Foundation

10.30 Svensk utvecklingspolitik

Hur påverkar den globala utvecklingsagendan Sveriges utvecklingssamarbete? Vilken är Sveriges nya roll internationellt och var kan vi ta lead?

Isabella Lövin, biståndsminister
Monica Asuna, regeringsrepresentant från Kenya.
Sofia Arkelsten, moderat ledamot i riksdagen och utrikesutskottet
Micah Grzywnowicz, Internationellt sakkunnig, RFSL
Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet samt professor i företagsekonomi, Uppsala Universitet
Björn Risinger, Generaldirektör Naturvårdsverket

11.20 Utvecklingssamarbetets roll för att utrota fattigdom

Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör, Sida

11.35 Gruppdiskussioner över lunch

Vad krävs för att nå målen? Hur ska det göras och behöver vi hitta nya sätt att samarbeta? Idéer och förslag från diskussionerna fångas upp och kommenteras.

13.50  Så ska målen finansieras – olika aktörers syn på sin roll och förväntningar

Om utvecklingsfinansieringens roll och hur gåvobiståndet bäst kan användas i förhållande till annan finansiering. Hur ska skattebasen stärkas och vad krävs för att öka investeringarna i fattiga länder?

Jesse Griffiths, director Eurodad, European Network on Debt and Development
Jens Magnusson, privat- och välfärdsekonom, SEB
Penny Davies, policyrådgivare utvecklingsfinansiering, Diakonia
Anders Olofsgård, Deputy Director, Stockholm Institute of Transition Economics.
Annika Sundén, chefsekonom Sida

14.40  Medias roll i att nå de globala målen

Ginna Lindberg, utrikeschef Ekot
Ingrid Törnqvist, utrikeschef SVT 

15.20 "Klart vi ska rädda världen, men varför?

Bob Hansson, poet och författare, med Kalle Bäccman

16.00 Slut

Moderator under dagen: Per Grankvist


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />