Tre personer står tillsammans och skriver på små postitlappar. De har namnskyltar runt halsen och man förstår att de medverkar i en workshop.

Foto: Counterpart International

Stockholm Civil Society Week 2015

Uppdaterad: 9 oktober 2015

När: 12-16 oktober 2015

Tid: Måndag kl. 09.00 till fredag kl. 17.00, se bifogat program

Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Stockholm Civil Society Week är ett femdagarsevenemang som arrangeras för inbjudna gäster från civilsamhällesorganisationer, regeringar, myndigheter, universitet och den privata sektorn.

Civilsamhällesveckan 2015

Vi upplever en oroande trend mot krympande utrymme och resurser för det civila samhället världen över. Under 2014 rapporterades om allvarliga hot mot medborgerliga fri- och rättigheter i minst 96 länder. Sett till befolkningsmängd innebär det att 6 av 7 människor i världen lever i länder där deras yttrandefrihet och/eller förenings- och mötesfriheter är hotade.

Civilsamhällets organisationer möter inte bara svårigheter att verka i form av lagar och regler som begränsar dem. Även de givare som stödjer civilsamhället ekonomiskt har på senare år ökat sin kontroll och sina administrativa krav på de organisationer som mottar deras pengar.

Samtidigt som många organisationer är pressade och utsatta ökar antalet nya aktörer inom civilsamhället. Nya organisationsformer har uppstått med allt ifrån löst formade sociala rörelser till socialt engagerade företag. Vissa är positiva för demokrati och inkluderande, hållbar utveckling – andra inte. Även partnerskapen förändras; nya tillkommer men också gamla partnerskap mellan värdebaserade organisationer  utvecklas.

Hur ska vi förstå dessa förändringar och hur bör vi reagera på dem? Hur kan vi vända trenden mot krympande utrymme; och hur kan vi ge ett effektivare stöd till dagens civilsamhälle? Dessa övergripande teman kommer att tas upp under Stockholm Civil Society Week.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />