Se direktsändning från samtliga seminarier.

På gång

Sida i Almedalen 2018

Uppdaterad: 26 juni 2018

Var: Donnersgatan 6, Visby
När: Söndag 1 juli – torsdag 5 juli, 2018
Arrangör: Sida i samarbete med över 40 organisationer

Alla seminarier finns att se i efterhand på Sverige i Världen-torgets Youtubekanal. 

Sverige i världen är Almedalens globala mötesplats. Här diskuteras några av vår tids största utmaningar, som klimat, hållbar utveckling, fred och säkerhet, utrikespolitik och mänskliga rättigheter.

Här finns en seminariescen, utställningar, café och mötesytor dit alla som är intresserade av internationella frågor är välkomna.

Programmet innehåller över 40 seminarier om exempelvis miljö och klimat, fattigdomsbekämpning, terrorism, kvinnors och flickors rättigheter, demokrati, fred och säkerhet, Jemen och Ukraina.

Se det fullständiga programmet (pdf).

Kvällarna ägnas åt uppladdning inför partiledartalen. Måndag till onsdag arrangerar Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och OmVärlden "Bejaka din världsångest" med kända artister, journalister och politiker på scen. CONCORD och andra organisationer som står bakom kampanjen #hjartavarlden avslutar veckan med en date-night med en känd politiker.

Utställningar på torget

I Sidas monter kan besökare ta en paus och ladda sina mobiler med solenergi, och samtidigt få veta vad svenskt bistånd bidrar med inom hållbar energi.  

Vi-Skogen arrangerar trädplantering för klimatet. UNDP ställer ut den uppmärksammade fotoutställning Survivors, om överlevare av våldsbejakande extremism i Afrika. 

Följ oss på sociala medier: @Sida och @sverigeivarlden eller hashtag #sverigeivarlden!

Följ även Biståndsdebatten som direktrapporterar om globala utvecklingsfrågor från Sverige i världen under hela Almedalsveckan. 

Sidas deltagande

Sida arrangerar två seminarier i egen regi och två tillsammans med andra organisationer.

Sidas medarbetare bidrar också som talare i ett flertal sammanhang.


Sverige i världen, måndag 2 juli kl 12:00 - 12:45

Agenda 2030 – bra för sparandet och pensionen?

Här kan du se seminariet i efterhand. 

I år sätter FN särskilt fokus på investeringarnas roll för att nå Agenda 2030. "The choices we make on finance will be crucial", har generalsekreteraren Antonio Guterres sagt. En rad konferenser och aktiviteter liksom policydialoger på överstatlig nivå pågår nu för att stimulera finanssektorn mot en hållbar utveckling.

I Sverige arbetar institutionella investerar, investmentbolag och pensionsfonder för att anpassa sin verksamhet till Agenda 2030. Vilken roll ska finanssektorn ha? Hur bottnar arbetet med Globala målen i organisationerna och vilken samverkan finns? Står Agenda 2030-investeringar i konflikt med avkastningskraven? Hur tillvaratar investerarna konsumenternas intressen?

Arrangör: Sida

Medverkande: Carl Cederschiöld, vd, Handelsbanken fonder; Richard Gröttheim, vd, AP7; Staffan Hansén, vd, SPP; Jens Henriksson, vd, Folksam; Peter Elam Håkansson, ordf, East Capital; Liza Jonson, vd, Swedbank Robur; Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef, AMF; Carin Jämtin, generaldirektör, Sida; Lotta Engzell-Larsson, ledarskribent, Dagens industri. Moderator: Karin Svensson, Sida


Sverige i världen, onsdag 4 juli kl 11.00-11.45

Varför ska vi bry oss om Jemen? (På engelska)

Här kan du se seminariet i efterhand.

Läs ett referat från seminariet. 

22 miljoner människor, 80 % av landets befolkning, är i behov av humanitär hjälp. Över 17 miljoner saknar tillgång till mat och riskerar att hamna i en svältkatastrof. Kriget i Jemen har vuxit till världens största humanitära kris, med ökad terrorism och ett förvärrat säkerhetsläge i hela Mellanöstern till följd. Omvärlden måste agera snabbt för att lindra den akuta humanitära krisen. Samtidigt krävs ansträngningar för en politisk lösning och övergång till långsiktigt utvecklingsarbete, stöd till fortsatt politisk process och återuppbyggnad. Vilka blir konsekvenserna för omvärlden om man inte lyckas med detta? Hur tänker Sveriges regering och vad görs i FN för att ge kriget i Jemen den uppmärksamhet det förtjänar?  

Arrangör: Sida och FOI

Medverkande:

Afrah Nasser, prisbelönt journalist från Jemen; Susanne Mikhail, Bitr avdelningschef, Sida; Peter Semneby, Sveriges särskilda sändebud för kriserna i Jemen och Libyen, UD; Michaela Friberg Storey, internationell insatsledare, Svenska Röda Korset. Moderator: Bitte Hammargren


Sverige i världen, torsdag 5 juli kl 10.00-10.45

Bistånd och handel – motsättning eller förutsättning?

Här kan du se seminariet i efterhand. 

Framtidens bistånd handlar bland annat om att bygga kapacitet för att hantera breda internationella relationer. Om ekonomiskt samarbete och hållbar handel i enlighet med Agenda 2030. Det slår regeringens exportstrategi fast.

Vägen dit går genom förbättrad samordning mellan exportfrämjande och bistånd. Vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna med framtidens bredare samverkan? Hur verkar vi för en hållbar handel och hållbara investeringar i utvecklingsländer, som leder till ömsesidig nytta och varaktiga handelsrelationer?

Arrangör: Sida, EKN, SEK

Medverkande: Carin Jämtin, generaldirektör, Sida; Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN; Catrin Fransson, VD, SEK; Karl-Oskar Olming, Africa representative EKN, Tanzania; Johan Henningsson, hållbarhetschef, SEK; Bo Eskesen, director sales & marketing, emerging markets. Moderator: Nathalie Besèr


Sverige i världen, torsdag 5 juli kl 13.00-13.45

Demokrati i kris – så vänder vi utvecklingen

Här kan du se seminariet i efterhand.

Runt om i världen upplever vi ett krympande demokratiskt utrymme och under 2017 rapporterade institutet Freedom House om sjunkande siffror för tolfte året rad. Samtidigt arbetar många aktörer för att motverka utvecklingen och inom biståndet är demokratiutveckling ett av de mest prioriterade områdena. Hur kan vi förstå den negativa trenden och hur förhåller vi oss till den? Vilka lösningar står till buds och hur kan samverkan ske? Svenska aktörer berättar om sitt arbete och ger exempel på lyckade insatser.

Arrangör: Sida

Medverkande: Carin Jämtin, generaldirektör, Sida; Karolina Karlsson, chef för policy och program, ActionAid Sverige; Sten Hagberg, professor i socialantropologi, Uppsala Universitet; Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision; Karin Stenmar, head of sustainability, Folksamgruppen; Stefan Andersson, internationell chef, SCB. Moderator: Jesper Bengtsson


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />