Alla seminarier på Sverige i världen kommer att livesändas här med start söndag den 2 juli 2017.

På gång

Sida i Almedalen 2017

Uppdaterad: 7 juli 2017

När: 2-6 juli, 2017
Var: Donnersgatan 6, Visby

Arrangör: Sida i samarbete med över 50 organisationer

Sverige i världen är Almedalens globala mötesplats. Här diskuteras några av vår tids största utmaningar, som klimat, hållbar utveckling, fred och säkerhet, utrikespolitik och mänskliga rättigheter.

Sida är huvudarrangör för platsen Sverige i världen som arrangeras tillsammans med över 50 organisationer. Vi finns på Donnersgatan 6 i Visby under Almedalsveckan. Sverige i världen fungerar som ett torg med en seminariescen, utställningar, café och mötesytor dit alla som är intresserade av internationella frågor är välkomna.

Seminarieprogrammet innehåller över 40 seminarier om frågor som rör en mängd olika områden, exempelvis miljö och klimat, fattigdomsbekämpning, desinformation, feminism, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet och Mellanöstern. Samtliga seminarier kan ses live på den här sidan.

Dessutom ägnas kvällarna åt het uppladdning inför partiledartalen. Måndag till onsdag arrangerar Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och OmVärlden Bota din världsångest med kända artister, journalister och politiker på scen.

Framåt för 17!

Logga för kampanjen Framåt för 17

Sida har en egen monter på Sverige i världen. Där visar vi Framåt för 17! – en interaktiv utställning som skapar engagemang kring Globala målen. Utställningen bidrar till att göra Globala målen kända i Almedalen och, i förlängningen, hos den svenska allmänheten.

Vid montern kan du som besökare visa upp din bild av en bättre framtid genom att ta ställning, ta en rörlig GIF-bild och dela den i sociala medier. Du bidrar då till att fler får kunskap om Globala målen och hur vi tillsammans kan arbeta mot en bättre värld.

Du kan också ta del av utställningar som Vi-Skogens trädplantering för klimatet, Svenska kyrkans "Fri att förändra" och UNDP:s fotoutställning och VR-filmer om Globala målen.

Följ oss på nätet

Följ oss på Twitter: @Sida och @sverigeivarlden eller hashtag #sverigeivarlden och #globalamålen!

Följ även Biståndsdebatten som live-rapporterar om globala utvecklingsfrågor från Sverige i världen under hela Almedalsveckan.

Sidas deltagande

Sida har tio talespersoner på plats under Almedalsveckan som deltar som talare både på Sverige i världen och på andra scener. Här finns en komplett lista över Sidas deltagande.

Sida arrangerar dessutom ett seminarium i egen regi och tre tillsammans med andra organisationer.


 

Ditt pensionskapital, Agenda 2030 och företagens ansvar

Sverige i världen, 3 juli kl. 13.00-13.45

Agenda 2030 är vår gemensamma karta framöver. Den består av 17 mål som ska förändra världen – alltifrån miljö och klimat till schyssta arbetsvillkor, jämställdhet och antikorruption. Men för att agendan ska bli framgångsrik krävs att alla engagerar sig.

Finansaktörerna har ett stort ansvar och dina pensionspengar är del i detta. Hur resonerar AP-fonder och pensionsbolag kring Agenda 2030? Vilka krav på hållbar utveckling ställer de på företagen? Går god avkastning och hållbar utveckling hand i hand? Hur jobbar företagen med Agendan? Och vilka krav kan du ställa som sparare?

Arrangör: Sida

Medverkande: Magnus Billing, vd Alecta; Staffan Hansén, vd SPP; Jens Henriksson, vd Folksam; Carin Jämtin, generaldirektör Sida; Lars Appelqvist, vd Löfbergs; Elisabeth Jamal, hållbarhetschef Handelsbanken; Peter Elam Håkansson, ordförande East Capital; Jakob König, Fair Finance Guide/Sveriges Konsumenter. Moderatorer: Johan Kuylenstierna och Karin Svensson

Referat från seminariet

Videosändning från seminariet

 


 

Barn i krig – har vi råd med en förlorad generation?

Barnrättstorget, 3 juli kl. 17.20-18.00

Situationen för barn som lever i krig och konflikter är akut. De tvingas på flykt, lider av brist på vatten, mat och säkra platser att leka på. Över 30 miljoner barn går inte i skola idag och riskerar att bli en förlorad generation. Hur arbetar Sverige för att hjälpa dessa barn?

Arrangörer: Sida och Unicef

Medverkande: Emma Nilenfors, chef för Afganistanenheten, Sida; Per Westberg, vice generalsekreterare, UNICEF Sverige. Moderator: Cecilia Uddén, journalist, Sveriges radio.

 


 

Desinformation hotar demokratin – vem kan man lita på?

Sverige i världen, 4 juli kl. 09.00-09.45

Frågor som kommer att diskuteras: Exempel på hur desinformation går till. Lever vi verkligen i en post-sanning-tid? Hur möter Sverige detta? Hur gör andra länder? Var går gränserna mellan vardagspolitisk debatt och utländska staters försök att underminera en annan stats självbestämmande? Påverka val? Hur stärker vi samhällets och individernas motståndsförmåga, i Sverige och utomlands? Vem kan man lita på?

Arrangörer: Sida, FOI, Svenska Institutet

Medverkande: Marcin de Kaminski, expert på yttrandefrihet/ICT, Sida; Niklas Rossbach, forskare, FOI; Annika Rembe, generaldirektör, Svenska Institutet; Nils Svartz, vikarierande generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Moderator: Lena Bartholdsson, FOI.

Videosändning från seminariet.

 


 

Att återuppbygga Syrien och Irak – den svenska responsen

Sverige i världen, 5 juli kl. 12.00-12.45

Kriget i Syrien har gått in på sitt sjunde år och det är fortfarande en av de mest komplexa humanitära kriserna i världen. Kriget har krävt över 400 000 liv och fördrivit 12,3 miljoner människor från sina hem. I grannlandet Irak är situationen också dyster. Instabilitet, våld och flyktingsituationen har brutalt utnyttjats av Daesh.

Fördrivningen av människor i Mellanöstern kräver ett nytt tillvägagångssätt som sätter människorna i första rummet och stärker deras motståndskraft. Dagens kriser är mer utdragna än tidigare vilket betyder att människor befinner sig på flykt under längre perioder. Det betyder också att de behöver tillgång till utbildning av god kvalitet, en anständig försörjning, kontantstöd - inte bara traditionellt bistånd - och att alla beslut måste ta hänsyn till kvinnors och flickors behov.

Hur stödjer Sverige krisdrabbade människor i Syrien och Irak? Hur säkerställer svenskt bistånd att kvinnors och flickors behov uppfylls?

Språk: Engelska

Arrangörer: International Rescue Committee och Sida

Medverkande: Carin Jämtin, generaldirektör, Sida; Melanie Ward, Associate Director Policy & Advocacy, International Rescue Committee; Cecilia Uddén, Mellanösternkorrespondent, Sveriges radio. Moderator: Nathalie Besèr, frilansjournalist och moderator inriktad på Mellanöstern.

Referat från seminariet

Videosändning från seminariet


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />