Inbjudan

Myndighetssamverkan kring Agenda 2030

Uppdaterad: 22 juni 2016

När: Tisdag den 28 juni, 2016, 10.00 – 13.30

Var: Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Den 30 augusti ska 65 myndigheter rapportera till regeringen på vilka mål och delmål i Agenda 2030 som vår verksamhet har störst inverkan på. Då Sida har fått regeringens uppdrag att engagera och informera svenska aktörer i genomförandet av Agenda 2030, bjuder vi in till ett erfarenhetsutbyte kring detta arbete. Även Sida har fått uppdraget att kartlägga sin verksamhet kopplat till de nya Globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans med två andra myndigheter berättar vi därför hur vår process ser ut. Därefter blir det gruppdiskussioner där var och en som kommer kan dela med sig till – och lära sig av – andra myndighetskollegor. På plats finns också representanter från Regeringskansliet.

Program

10.00: Introduktion
Christian Lien, chef enheten för kapacitetsutveckling, Sida.

Den nationella samordningen på Regeringskansliet

Kajsa B Olofsgård, ambassadör för Agenda 2030, Utrikesdepartementet och Oskar Thorslund, ämnesråd Finansdepartementet.

10:30 Tankar kring Agenda 2030 och information kring Sidas kartläggning

Johan Bergqvist, rådgivare GD-staben, Sida.

11:00 Naturvårdsverkets perspektiv och kartläggning

Ulrik Westman, chef internationella avdelningen, Ylva Reinhard,
senior rådgivare.

11.15        Kronofogdens perspektiv och kartläggning 

Lars Klint, internationell samordnare.

11:30        Gruppdiskussioner
Utbyte och reflektioner kring arbetet med agendan och kartläggningen.

13.30 Mötet avslutas

Regeringens uppdrag

Den 30 augusti ska 65 myndigheter rapportera till regeringen på vilka mål och delmål i Agenda 2030 som vår verksamhet har störst inverkan. Rapporteringen ska återge såväl den nationella som internationella nivån. Redovisningen ska också innehålla en kort beskrivning av vilka delar av verksamheterna som avses och hur de bidrar till att agendans mål och delmål kan uppfyllas. Myndigheterna ska även ”bedöma om deras verksamhet på området är tillräcklig. De ska även i redovisningen beakta att det i agendan anges att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i genomförandet av agendan”.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />