på gång

Kan underhållning och toaletter kombineras? –Ja!

Uppdaterad: 13 november 2015

När: 19 november
Tid: 12:30 - 12:45
Var: Oasen, Sida, Valhallavägen 199 Stockholm

Den 19e november firar Sida världstoalettdagen tillsammans med Unga Dramaten!

Trots att vi vet att mens är något självklart och fullkomligt naturligt för den biologiska cykeln och ett faktum som kvinnor världen över hanterar varje månad, år in och år ut, är det fortfarande tabubelagt och i många länder skamfyllt.

Många flickor och kvinnor (och även många men) har inte kunskap om vad som händer med våra kroppar och väldigt många flickor och kvinnor har inte tillgång till bindor eller andra material för att kunna gå i skolan eller fortsätta gå till jobbet som alla andra dagar. Centralt för att kunna gå i skolan eller till jobbet är naturligtvis också att där finns bra toaletter där man kan byta mensskydd och tvätta sig.  Runt om i världen är toaletter en stor brist som drabbar miljarder flickor och kvinnor. Det kan i sin tur göra att flickor missar skoldagar, och många slutar också skolan vid puberteten, att de får lägre utbildningsgrad och sämre förutsättningar för kvalificerade arbeten.

Brist på toaletter påverkar flickors och kvinnors lika rätt till utbildning, jobb och möjligheter.

Även i Sverige är mens en fråga som det oftast talas tyst om. Men på Unga Dramaten sjunger man ut om mens!

Den 19 november firar vi Världstoalettdagen med ett kort utdrag från Unga Dramatens föreställning ’Mens – the musical’  som kommer att framföras på Sida i Stockholm. Öppet för alla!

Genom att bjuda in Unga Dramaten till Sida vill vi dra uppmärksamhet till denna fråga som Sida, Dramaten och andra arbetar med på olika sätt.

Att sjunga om mens är inte Sidas styrka, men vi inspireras av modet och humorn och är mycket tacksamma för att vi genom Unga Dramaten får ett utmärkt tillfälle att dra uppmärksamhet också till vad vi gör på området.

Genom stöd till olika organisationer som arbetar med att bygga toaletter, se till att det toaletter i skolor prioriteras i alla länders nationella program, sprider information om hur tillgången på toaletter kan minska risken för alvarliga sjukdomar, se till att flickor och kvinnor får information om mens och om risker med att använda orena mensskydd och med information till pojkar och män, bidrar Sida med att riva tabun och hinder som mens kan innebära.

Några exempel

  • WaterAid är en organisation som stöds av Sida. WaterAid har rapporterat att genom att arbeta med sanitet och mensfrågor i en fabrik i Bangladesh sjönk frånvaron bland anställda kvinnor anmärkningsvärt. Tidigare hade hela 73% fått infektioner och missat i snitt 6 dagars jobb i månaden. Infektionerna berodde troligtvis på ohygieniska skydd och att de inte haft möjlighet att byta regelbundet. Resultatet är att kvinnorna mår bättre och kan tjäna mer, liksom ökning av produktionen.

  • Genom Sidas stöd till att främja innovation och socialt entreprenörskap har Ruby Cup, ett företag som säljer menskoppar fått möjlighet att nå ut till flickor och kvinnor i Nairobi. Flickorna berättar att tack vare menskoppen kan de gå i skolan, spela fotboll och inte känna sig begränsade.

  • Stigmat som omger mens innebär stress och oro för många flickor och kvinnor och innebär en kränkning av mänsklig värdighet och flera av de mänskliga rättigheterna. Sida stödjer flera organisationer som sprider information, tar fram råd och riktlinjer för hur sanitet; toaletter och mensinformation/mensskydd samt kunskapen om kroppen kan bidra till att bryta stigmat. Exempel på organisationer är UNICEF,  WSSCC, och GSF.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />