Kvinnor demonstrerar

Kvinnor marscherar för fred.

Foto: Caser de la mujer

på gång

Hållbar fred i sikte för Colombia?

Uppdaterad: 22 februari 2016

När: Tisdag 23 februari kl 09.00-11.00. Vi serverar frukost från 8:30.

Var: Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

För första gången genomförs en specialsydd ITP-kurs i Sidas regi för Colombia på temat kvinnor fred och säkerhet. Första delen genomfördes i staden Villavicencio i Colombia  och kursens andra del genomförs just nu i Stockholm i samarbete med Indevelop och Kvinna till Kvinna. Kursen finansieras av landallokeringen för Colombia. Colombia står inför ett kommande undertecknande av ett fredsavtal mellan regeringen och FARC och samhället behöver föreberda sig på genomförandet av fredsavtalet Sverige har genom Sida stött fredsbygge och skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Välkomna att lyssna på en paneldiskussion mellan deltagarna i ITP-kusen, Sophia Dohmen, Senior Policy Specialist Gender Equality på Sida och Emma Nilenfors, Deputy Director, Security Policy Department (Kansliråd, Enheten för säkerhetspolitik)

Deltagare

Genith Quitiaquez, Handledare för organisationen Colectivo de Pensamiento Mujeres, Paz y Seguridad och ledare från ur folkgruppen Tescual i sydvästra Colombia. Expert på övergångsrättvissa med ett genusperspektiv och ambassadör för UNSCR 1325 i området Pastos.

Jenny Piedad Neme, Ledare för Justapaz (Kristet centrum för rättvisa, fred och icke våld). Organisationen arbetar för att främja fredsbyggande och konfliktförebyggande i Colombia. De har också en ledande roll inom DIPAZdet initiativ inom vilket kristna kyrkor samverkar för att bidra till fred.

Carlos Ariel Soto, Samordnare för Myndigheten för återanpassning av före detta kombattanter (ACR), i regionen Nariño. Har arbetat i nio år med fredsbyggande med fokus på humanitär och social utveckling.

Paula Alejandra Arango, Kapten inom Colombias nationella armé. Arbetar för det högsta befälsorganet som leder Colombias alla militära styrkor; den nationella armén, marinen och flygvapnet.

Sofia Dohmen, Metod och Ämnesföreträdare Jämställdhet, Sida.

MODERATOR, Emma Nilenfors, Kansliråd på UDs enhet för säkerhetspolitik med ansvar för Sveriges arbete med kvinnor, fred och säkerhet. Tidigare biståndsråd vid Sveriges ambassad i Colombia med ansvar för frågor som jämställhet och kvinnors deltagande i fredsprocessen.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />