The European Year for Development

Foto: europa.eu/eyd2015

På gång

Europaåret för utvecklingssamarbete är över

Uppdaterad: 16 februari 2016

Under 2015 har bistånd och utvecklingssamarbete varit i fokus då Europaåret för utvecklingssamarbete har arrangerats. Syftet med temaåret har varit att skapa en gemensam utgångspunkt för EU:s medlemsstater, organisationer i civilsamhället och allmänheten att diskutera globala frågor och EU:s roll i världen.

En mängd olika aktiviteter har ägt rum i de olika medlemsländerna. I Sverige har fokus varit att öka medvetenheten om globala frågor men också att stimulera till debatt och diskussion om bistånd och utvecklingssamarbete på olika nivåer. Särskilt viktigt har det varit att nå ut till olika aktörer på lokal nivå, till exempel i kommuner och i skolor.

Aktörer i Sverige har kunnat söka medel av Sida för att arrangera aktiviteter som syftat till att nå de mål som har satts upp för Europaåret för utvecklingssamarbete. Mer än 30 aktiviteter har arrangerats under 2015 och Europaåret har varit synligt på olika platser och vid olika tillfällen, till exempel under Europadagen, Almedalsveckan, samt på Bokmässan och Peace & Love-festivalen, bara för att nämna några. Många olika typer av aktiviteter har anordnats, bland annat filmvisningar, fotoutställningar, seminarier, debatter och workshops.

Ungdomssatsning

En särskild satsning för att nå ungdomar har också gjorts. En webbkampanj med frågesport om utvecklingen i världen och de nya Globala målen genomfördes tillsammans med sajten ungdomar.se. Europaårets officiella skolmaterial har gjorts tillgängligt för lärare och skolambassadörer har informerats om Europaårets frågor och försetts med material. I slutet av året hölls också en medborgardialog där över 150 skolelever möttes och ställde frågor till representanter från regering, myndighet och civilsamhälle.

Initiativet till det europeiska året för utvecklingssamarbete togs av CONCORD Europa. I Sverige har arbetet koordinerats av en grupp bestående av Sida, UD och CONCORD Sverige med stöd av Europeiska kommissionens representation i Sverige.

Du kan läsa mer på Europaåret för utvecklingssamarbetets
webbplats
.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />