på gång

DCED årsmöte

Uppdaterad: 9 juni 2016

När: Onsdag 15 juni mellan klockan 09.00 och 17.20.

Var: St Petri Logen, Brunnshusgatan 1, Härnösand

Näringslivets roll är avgörande för att vi ska kunna uppnå de globala målen för hållbar utveckling till 2030. Den 15 juni håller The Donor Committee for Enterprise Development, DCED, sitt årliga möte där ett 70-tal deltagare från internationella givarorganisationer och institutioner samlas för att diskutera hållbara lösningar på globala utmaningar och utbyta erfarenheter.

I år står Sida och Sverige som värd för evenemanget. Programmet under dagen handlar främst om att förstå den privata sektorns intresse av samarbete inom hållbar utveckling, utbyta erfarenheter, skapa en gemensam förståelse och utveckla effektiva modeller samt att hitta synergier mellan givare, privat sektor och civila samhällets organisationer för att kunna möta de globala utvecklingsmålen på ett mer slagkraftigt sätt.

Nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development, SLSD, med drygt 20 svenska företag samt några expertorganisationer är ett exempel på hur näringslivet och biståndet kan samarbeta för att nå de globala hållbarhetsmålen. Nätverket, som koordineras av Sida, har blivit ett forum för värdefull kunskapsspridning men också en plattform för nya partnerskap, projekt och samverkansmodeller för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Under eftermiddagen berättar Sida om det svenska arbetet inom ramen för SLSD.

–Varför arbeta med den privata sektorn? Vi gör det av samma skäl som vi arbetar med det civila samhället, den akademiska världen, myndigheter eller någon annan aktör - att minska fattigdomen i världen på det mest kostnadseffektiva sättet. Genom att hitta synergier mellan våra egna mål och intentioner för den privata sektorn, kan vi använda våra medel katalytiskt, säger Ola Pettersson, chef för enheten för Näringslivsamverkan och Partnerskap, Sida  

H&M, Löfbergs Lila och Tetra Laval är tre medlemmar i SLSD som under dagen delar med sig av sina erfarenheter.

Program

Moderator: Albena Melin

09.00-09.10 Welcome, Introduction to the DCED

Johan Veul, Co-Chair, DCED

09.10-09.15 Introduction of the moderator and agenda for the day

Albena Melin

09.15-09.35 Welcome – The Private Sector as an Essential Partner for Sustainable Development: Why building partnerships with the private sector is essential for achieving the Sustainable Development Goals

Ola Pettersson, Head of Unit, Private Sector Collaboration and Partnerships, Sida

09.35-09.55 Overview of New Trends and Interesting Practices in Private Sector Engagement, based on our own research of DCED member agencies as well as international NGOs

Jim Tanburn, DCED Coordinator

09.55-10.25 OECD Reflection over Collaboration with the Private Sector in Development Cooperation, based on the peer review including cases from Sweden, the Netherlands, Germany and the USA

Rahul Malhotra, OECD

10.25-10.55 Coffee Break

10.55-11.35 Session 1: Partnership for Sustainable Development – What do Companies Need from Development Agencies in Order to Deliver on the SDGs?

This session will focus how the relationship with the private sector can be changed from a previously more restricted role as a supplier and implementer into becoming a full-fledged partner in achieving the SDGs. The lessons from existing platforms and operational modes of public private partnerships will be discussed and overall challenges and opportunities, risks and risk mitigation of partnerships with the private sector will be pointed out. The discussion will thereby focus on the incentives for the private sector for collaborating and how a reciprocal win-win situation can be found. 

Katarina M. Eriksson, Tetra Laval

Eva Eriksson, Löfbergs

11.35-11.50 Energizer/Short Break

11.50-12.45 Session 1: Questions and Panel Discussion

Ola Pettersson, Head of Unit, Private Sector Collaboration and Partnerships, Sida

Katarina M. Eriksson, Tetra

Eva Eriksson, Löfbergs

13.00-14.00 Lunch, Ordenshuset’s Garden

14.00-14.20 Sida’s and Sweden’s Work and Relation with the Private Sector

Lena Ingelstam, Director of Partnerships and Innovations, Sida

14.20-15.20 Session 2: Global Supply Chain Collaboration for Sustainable Development

This session will explore how the donor community can support companies’ efforts in building sustainable business models and operations, which include social and environmental sustainability as an integral part of companies’ core value chain operations. The discussion will also include ways in which environmentally and socially responsible value chains can contribute to sustainable growth.

Mariann Eriksson, Marketing Director, WWF

Erik Andersson, International Secretary, IF Metall

Jonah Wigerhäll, Social Sustainability Business Expert, H&M

15.20-15.50 Coffee Break

15.50-16.50 Session 2: Questions and Panel Discussion 2

Mariann Eriksson, Market Director, WWF

Erik Andersson, International Secretary, IF Metall

Jonah Wigerhäll, Social Sustainability Business Expert, H&M

Lena Ingelstam, Director of Partnerships and Innovations, Sida

16.50-17.00 Practical information regarding the evening reception (boat trip) and concluding session of tomorrow

Oscar Idman, Sida

Peter Roslander, Sida

17.00-17.20 Summary, Conclusions and Discussions


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />