på gång

Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling – vad krävs av Sverige och EU internationellt?

Uppdaterad: 24 november 2015

När: Fredag 4 december 2015
Tid: 9.30-12.00 (kaffe och registrering från kl. 9.00) Seminariet avslutas med en lättare lunch
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, i Stockholm
Språk: Engelska

EU-kommissionen i Sverige bjuder tillsammans med Utrikesdepartementet, Sida och CONCORD Sverige in till seminarium och avslutning av Europaåret för utvecklingssamarbete 2015.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs på länken i högerspalten senast den 30 november. 

På programmet

09.30 En ny global agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030

Agenda 2030 och dess nya Globala mål har nyligen antagits av FN:s generalförsamling. Agendan och de globala målen är ambitiösa och universella, tar vid när milleniemålen löper ut och ska ha uppnåtts år 2030. Vilka är Sveriges och EU:s utgångspunkter för det internationella genomförandet av Agenda 2030? Panelen diskuterar institutionella utmaningar som finns i EU. Hur kan politiken för global utveckling (Policy Coherence for Development) användas för att leverera på agendan? Vilken roll spelar civilsamhället och den privata sektorn?

Inledning: Ulrika Modéer, statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete, Utrikesdepartementet

Deltagare: Fernando Frutuoso de Melo, Director-General, European Commission's Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO), Christian Leffler, Deputy Secretary-General for Economic and Global Issues, European External Action Service (TBC), Ruth Jacoby, Utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete, Utrikesdepartementet, Annika Sundén, chefsekonom, Sida, Kristina Henschen, styrelseordförande, CONCORD Sverige

11.15 Hur uppnår vi jämställdhetsmålen i Agenda 2030?

Jämställdhetsmål 5 och jämställdhetsdelmål under andra mål i Agenda 2030 överensstämmer med Sveriges jämställdhetspolitiska prioriteringar. Panelen diskuterar hur Sverige och EU ska behålla en integrerad och bred ansats till jämställdhet i det internationellla genomförandet och uppföljningen av Agenda 2030. Hur bidrar EU:s nya plan för jämställdhet? Vilka strategier och verktyg är viktiga?

Deltagare: Mara Marinaki, Principal Advisor on Gender and Women, Peace and Security, European External Action Service, Ann Bernes, Ambassadör för jämställdhet och samordnare av den feministiska utrikespolitiken, Utrikesdepartementet, Lena Ag, Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna, företrädare från näringslivet (TBC).

Moderator: Andrew Sherriff, European Center for Development Policy Management (ECDPM)

 

Arrangörer: EU-kommissionen i Sverige, Utrikesdepartementet, Sida och CONCORD Sverige


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />