Sida deltar på MR-dagarna i Örebro, 2010

Sida deltar på MR-dagarna i Örebro, 2010

Foto: Ana Spross/Sida

MR-dagar 15-16 november

Svenska folkrörelser i andra länder?

Uppdaterad: 23 maj 2014

Företrädare för regeringen, Sida och folkrörelser diskuterade på måndagen civilsamhällets roll i biståndet. Vilket är värdet av att svenska organisationer samarbetar med organisationer runt om i världen om mänskliga rättigheter? Sidas expert på mänskliga rättigheter deltog i panelen.

- Utmaningen framåt för Sverige när det gäller mänskliga rättigheter kommer att vara att behålla och försvara det integrerade synsättet på mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor som Sverige har, vilket också kommer att påverka arbetet för mänskliga rättigheter i det civila samhället.

Det sade Sidas expert på mänskliga rättigheter, Helena Lagerlöf, i en paneldebatt under MR-dagarna i Örebro   där hon deltog tillsammans med representanter från Svalorna, FairTrade och en moderat representant från Riksdagen.

- De flesta andra europeiska länder skiljer på organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter å ena sidan, och enskilda organisationer som arbetar med bistånd å andra sidan. Organisationer för mäsnkliga rättigheter blir ofta problematiska för regeringar i relationer till andra länder gällande andra politikområden, till exempel handel.

Nyligen fick Norge problem i de diplomatiska relationerna med Kina, efter att Nobelpriskommitten delade ut fredspriset till Liu Xiabao, en kämpe för mänskliga rättigheter och demokrati.

- Sveriges inkluderande attityd till organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter kommer att utmanas ännu hårdare i framtiden, och Sverige kommer att ännu starkare behöva försvara sitt synsätt, sade Helena Lagerlöf.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />