Deltagare på workshopen om rättighetsbaserat bistånd

Deltagare på workshopen om rättighetsbaserat bistånd

Foto: Hillevi Ekberg/Sida

MR-dagar 15-16 november

Hur driver vi rättighetsbaserat bistånd? – en workshop

Uppdaterad: 23 maj 2014

Workshop vände och vred på rättighetsperspektivet: Vad innebär det? Hur bidrar det till utveckling? Deltagarna fick möjlighet att i mindre grupp diskutera ett konkret projekt och se hur projektet förändrades när det genomfördes med ett rättighetsperspektiv.

Sida och Forum Syd arrangerade en workshop om rättighetsbaserat bistånd. Ett 30-tal deltagare fick prova på att arbeta med rättighetsperspektivet i ett biståndsprojekt för att få fler kvinnor ur ursprungsbefolkningen att utnyttja mödravården och därmed minska mödradödligheten i Peru.

 - Obligatorisk HIV-testning kan vara ett exempel på en människorättsfråga inom hälsosektorn till exempel, säger en av deltagarna Karolina Gasinski som precis praktiserat på en forskningsinstitution i Kenya. Det kan vara väldigt stigmatiserande att överhuvudtaget testa sig för en allvarlig sjukdom och kan innebära att man helt enkelt inte vill söka vård.

- Det var en väldigt intressant workshop och väldigt positivt att man jobbar med rättighetsperspektivet i biståndet. Den praktiska övningen gav helt klart nya insikter, säger Johan Magner, från Föreningen för Utvecklingsfrågor som också deltog.

Sida arbetar med fyra centrala principer inom rättighetsperspektivet; ickediskriminering, öppenhet och insyn, ansvarsutkrävande och deltagande.

- Samhällsservice - i det här fallet mödrahälsovård ska vara nåbar såväl fysiskt, geografiskt som ekonomiskt för medborgarna utan att diskriminera någon. Dessutom måste det också finnas tillgång till information om att servicen finns, förklarar Helena Bjuremalm, rådgivare på Sida.

Workshopen inleddes med värdeövningar där deltagarna fick ta ställning till t ex om biståndsorganisationer ska gå in och stötta mänskliga rättigheter när staten inte gör det, eller om civila samhället ska utkräva ansvar från staten när mänskliga rättigheter inte efterlevs.  Diskussionerna blev livliga och deltagarna konstaterade att det inte finns några enkla svar och lösningar.

- Civila samhället har tre centrala funktioner för att driva människorättsfrågorna; att vara en kanal för folkligt deltagande, att öka kunskapen om demokrati och att utkräva ansvar av staten när de mänskliga rättigheterna inte efterlevs, sa Anna Lindqvist, metodhandläggare från Forum Syd.

Helena Lagerlöf, rådgivare på Sida menar att det centrala är att människor ska delta från början i projekten.

- Det handlar om att förflytta sig från ett behovsbaserat bistånd till ett rättighetsbaserat bistånd. En rättighet kan aldrig tas ifrån dig! Detta är reglerat i de internationella konventioner och överenskommelse vi har, säger hon.

 

     


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />