Temat för Green Solutions är behovet av gröna lösningar och ny miljöteknik.

Temat för Green Solutions är behovet av gröna lösningar och ny miljöteknik.

Foto: Sida

Konferenser

Green Solutions, Gröna lösningar & miljöteknik

Uppdaterad: 21 november 2014

Behovet av en miljömässigt hållbar utveckling i världen är störst bland fattiga människor. Kanske är du en av dem som sitter inne med en del av lösningen.

Du kan bli en strategisk partner när du får ny vetskap om behoven av gröna lösningar och miljöteknik i andra länder. Det kan leda till  samarbeten och affärer samtidigt som det svarar mot utvecklingsländers behov och utmaningar. Du får chansen att möta nya intressanta människor.

Det är vår förhoppning med konferensen och arenan Green Solutions, Clean Tech & Development som Sida arrangerar 18-19 maj i Härnösand.

Sida bidrar med att bjuda in intressanta deltagare från utvecklingsländer i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa till en fördjupad dialog med dig som är svensk aktör.

Företrädare från Indiens massa- och pappersindustri
Från Indien kommer exempelvis branschföreträdare för massa- och pappersindustri att berätta om indiska behov av ny miljöteknik  tillsammans med deltagare från svenska ambassaden i New Dehli.

Vi kan utlova många spännande möten.

Sida Partnership Forum tillsammans med Swentec - Sveriges miljöteknikråd, WWF, CleanTech Region - Midchamber,
Arena Miljölänet Västernorrland, Landstinget Västernorrland  och Technichus  bjuder in dig:

  • som är svensk företagare eller branschföreträdare
  • som representanter myndigheter, regioner och offentlig sektor
  • som företräder organisationer för rättvis och hållbar utveckling

till en internationell konferens med seminarier, utställningar och workshops.

För mer information om konferensen, kontakta Dag Jonzon

 Välkommen med din anmälan till en spännande konferens!


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />