Sida på Säkerhetspolitiskt sommartorg

Uppdaterad: 2 juli 2014

Ta del av Sidas webbsända seminarier på Säkerhetspolitiskt sommartorg under Almedalsveckan 2014.

Säkerhet i klimatförändringarnas spår

Hur skapas en fungerande politik för att hantera klimatförändringarnas konsekvenser? Går det att skapa global säkerhet för både stater och individer? Klimatförändringarna drabbar alltid de redan utsatta värst, hur stöder vi bäst utvecklingen mot säkrare samhällen för alla?

Medverkande: Malin Mobjörk, FOI. Karin Olofsson, Sida. Cecilia Nyström, MSB.

Arrangörer: FOI, Sida och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

 

Myanmar -- på väg mot fred och demokrati?

Myanmar har varit isolerat från stora delar av omvärlden i 50 år. Landet tar nu viktiga steg mot demokratisk utveckling och öppnar upp för utländskt samarbete. Hur påverkar pågående fredsprocesser och konflikter utvecklingen? Vilken roll kan svenska aktörer spela?

Medverkande: Michaela Friberg-Storey, ansvarig för Security Sector Reform-programmet på Folke Bernadotteakademin, Christoffer Burnett-Cargill, generalsekreterare, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Ewa Werner Dahlin, avdelningschef, Sida.

Moderator: Jesper Bengtsson

Arrangörer: Folke Bernadotteakademin, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Sida

 

Oheliga allianser och traditionella värderingar

På flera fronter ser vi att kampen för kvinnors rättigheter möter motstånd och tvingas till reträtt. Inom FN samverkar en ohelig allians av konservativa krafter från Ryssland, Vatikanen och Iran för att sakta men säkert motverka kvinnors rätt till sin kropp och till egenmakt. I Mellanöstern, i spåren av den arabiska revolutionen, vinner religiösa fundamentalister, som enas i att kringskära kvinnors rättigheter och frihet, mark. I flera Europeiska länder försvagas aborträtten.

Vilka blir konsekvenserna för kvinnors säkerhet, kvinnors rättigheter och för fred? Hur samverkar religiösa och politiska krafter och vad betyder det för kvinnors frihet? Vilken roll spelar kyrkan? Hur kan svenskt bistånd och internationell samverkan fungera som en motvikt?

Medverkande: Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida. Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna. Gunilla Hallonsten, policychef, Svenska kyrkan.

Moderator: Mia Laurén, Global reporting

Arrangör: Kvinna till Kvinna och Sida 

 

Afghanistan väljer väg - ett samtal om ödesåret 2014

I år väljer Afghanistan ny president och de utländska trupperna reser hem. Vart är landet på väg? Vilken roll kan Sverige spela för stabilitet och säkerhet? Medverkar gör Ewa Werner-Dahlin, avdelningschef, Sida, Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén, Johan Tejpar, Folke Bernadotteakademin/EUPOL, EU:s polisträningsinsats i Afghanistan. Folke Bernadotteakademin och Sida arrangerar. Moderator: Marika Griehsel

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />